Raport: Polski system podatkowy wg uczestników X Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Raport: Polski system podatkowy wg przedsiębiorców

Polski system podatkowy został oceniony przez firmy na 2,06 pkt w pięciostopniowej skali. Obszary podatkowe z najniższymi notami to stabilność przepisów podatkowych oraz wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach.

1000
Paweł Barański KPMG w Polsce

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Geometryczne kształty

Największe trudności firmom w Polsce sprawiają zagadnienia związane z cenami transferowymi oraz zbyt duża liczba deklaracji i informacji do przygotowania. Połowa respondentów uważa, że największy wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego będzie miało wprowadzenie białej listy podatników VAT.

Podobnie jak w poprzednich latach respondenci zadeklarowali, że najbardziej uciążliwą kwestią podatkową z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa są ceny transferowe. W opinii 80% ankietowanych są one problematyczne lub bardzo problematyczne w prowadzeniu działalności.

Zdaniem dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych największy wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego będzie miało wprowadzenie białej listy podatników VAT.

Ponad połowa przedstawicieli firm uczestniczących w X Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG ani razu nie złożyła informacji w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Raport KPMG w Polsce pt. „Polski system podatkowy wg uczestników X Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG” zawiera wyniki badania dotyczącego systemu podatkowego w Polsce przeprowadzonego 16 stycznia 2020 r. wśród uczestników X Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu. Badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na pytania odpowiedziały 153 osoby.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs