Raport: Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?

Raport: Sprzedaż, sukcesja, akwizycje

Dla nieco ponad połowy małych i średnich przedsiębiorstw podstawowym scenariuszem rozwoju jest sukcesja, tj. przekazanie biznesu kolejnemu pokoleniu. Jednocześnie 4 na 10 respondentów wskazało, iż w ramach planowanego rozwoju swojego biznesu rozważa przeprowadzenie transakcji fuzji lub przejęcia. Plany inwestowania w inne spółki deklaruje – 27% ankietowanych małych i średnich przedsiębiorców, natomiast 11% ankietowanych wyraża chęć sprzedaży spółki w ciągu najbliższych 3 lat.

1000
Tomasz Kamiński

Dyrektor, radca prawny, KPMG Law

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Mężczyzna z teczką pod ramieniem

Raport KPMG w Polsce pt. „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?” na temat przyszłości małych i średnich firm w kontekście sprzedaży, sukcesji oraz planowanych inwestycji zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych CAWI wśród 101 małych i średnich firm z przychodami powyżej 30 mln złotych, zatrudniających od 50 do 250 pracowników na terenie całej Polski. Badaniem zostali objęci właściciele firm oraz kadra zarządzająca najwyższego szczebla posiadająca wiedzę na temat strategii przedsiębiorstwa oraz planów dot. zmian własnościowych/sukcesji, m.in. prezesi i dyrektorzy. Badanie było przeprowadzone w lipcu 2019 roku przez firmę Norstat.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs