Honorata Green

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu Fuzji i Przejęć

KPMG in Poland

Zajmuje się doradztwem podatkowym od 1995 r. Odkąd dołączyła do KPMG była zaangażowana w wiele projektów pozwalających na tworzenie międzynarodowych struktur podatkowych mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych. W szczególności koncentrowała się na projektach z zakresu fuzji i przejęć (obejmujących w szczególności przeglądy podatkowe typu due diligence). Posiada także szerokie doświadczenie zarówno w zakresie krajowego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego (m.in. w zakresie transgranicznego planowania podatkowego, instrumentów hybrydowych, modelowania efektywnej podatkowo strategii finansowania inwestycji oraz projektów restrukturyzacyjnych). Obecnie zarządza Podatkową Grupą Fuzji i Przejęć zajmującą się badaniami typu due diligence oraz opracowywaniem przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw z punktu widzenia podatków.