• Maciej Chlewicki, autor |
 • Magdalena Statucka , autor |
4 min

Zmiany w prawie podatkowym, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. wprowadziły zupełnie nową, ulgę podatkową dla przedsiębiorców – ulgę na ekspansję. Nazwa robocza ulgi nie oddaje w pełni możliwości jakie stwarza to narzędzie, ponieważ de facto jest to zachęta podatkowa dająca korzyści dla przedsiębiorstw realizujących proste działania promocyjne i marketingowe nawet dla obecnych od lat w ich ofercie produktów.

Cel wprowadzenia ulgi na ekspansję

Ulga na ekspansję ma zachęcić przedsiębiorców do rozwoju, nie tylko, w sensie zwiększenia geograficznego zasięgu działalności, ale również w zakresie zwiększania sprzedaży dotychczasowych produktów lub poszerzenia oferty produktowej na rodzimych rynkach. Zachęta dla wielu przedsiębiorstw powinna być traktowana jako 19% zniżka na działania promocyjne, marketingowe oraz związane z wprowadzeniem produktu na rynek.

Ulga na ekspansję – dla kogo?

Ulga na ekspansję jest dostępna dla każdej firmy, bez względu na sektor w którym działa oraz na jej wielkość. Ulga zadziała bez względu czy środki będą przeznaczone na marketing/ promocję nowego produktu czy starego, na istniejących czy nowych rynkach. Kluczowe jest aby to spółka dokonująca akcji promujących była właścicielem produktu i dążyła do zwiększania przychodów ze sprzedaży. 

Czym jest ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję uregulowana jest w art. 18eb ustawy o CIT oraz art. 26gb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zachęta daje możliwość obniżenia kosztów promocji i marketingu produktów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

W odróżnieniu od innych ulg, zachęta ograniczona jest kwotowo. Limit roczny to 1 mln złotych. Z przepisów nie wynika ile kosztów możemy odliczyć. Przyjąć zatem należy (choć nie jest to zupełnie jasne), że odliczenie w ramach ulgi to 100% poniesionych kosztów. Wizualizując korzyść jaką można osiągnąć dzięki uldze, przy założeniu stawki 19% podatku dochodowego, każde 100 tys. zł poniesionych kosztów uprawnia do otrzymania zniżki/ zwrotu w wysokości 19 tys. zł.

Ulgę na ekspansję można zastosować w odniesieniu do kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w celu zwiększenia sprzedaży produktów własnych. Własna produkcja jest pierwszym warunkiem który należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi. Z ulgi marketingowej mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży swoich produktów na rzecz podmiotów niepowiązanych.

Koszty, które można wliczyć do ulgi na ekspansję

Do ulgi na ekspansję można wliczyć poniższe koszty, które szczegółowo określono w ustawie.

 • Koszty poniesione na działania promocyjno-informacyjne, w tym:
  • zakup przestrzeni reklamowych,
  • przygotowanie strony internetowej,
  • publikacje prasowe,
  • broszury,
  • katalogi informacyjne,
  • ulotki dotyczące produktów.

Wydaje się, że w ramach tej kategorii kosztów można zrealizować kompleksowe kampanie marketingowe zarówno krajowe jak i międzynarodowe.
 

 • Koszty uczestnictwa w targach poniesione na:
  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników.

W tej kategorii nie ma ograniczenia do targów zagranicznych, za kwalifikowalne uznać można zatem również uczestnictwo w targach krajowych.
 

 • Koszty dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów.

 • Koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych.

 • Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ulga na ekspansję – komentarz ekspertów

Jak wspomnieliśmy na początku, ulgę mogą wykorzystać przedsiębiorcy, którzy odnotują wzrost przychodów ze sprzedaży promowanego produktu. Nie jest to jednak warunek trudny do spełnienia. Jeśli przedsiębiorca w ciągu kolejnych 2 lat od roku poniesienia kosztów odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowych rynkach, lub jeśli osiągnął po raz pierwszy przychody ze sprzedaży produktów nowych na dotychczasowych rynkach, lub jeśli osiągnął po raz pierwszy przychody ze sprzedaży dotychczasowych produktów na nowych rynkach.

Ustawa nie określa minimalnego poziomu wzrostu przychodów. Można zatem uznać, że wzrost o 1 zł jest spełnieniem warunku. Ustawodawca nie określił również metodologii pomiaru wzrostu. Czy należy przyjąć wzrost inkrementalny, tj.: rok 2>rok1> rok bazowy (rok poniesienia kosztów), czy też każdy rok należy przyrównać do roku bazowego? Ponownie, skoro ustawa tego nie reguluje w naszej ocenie możliwe jest przyjęcie interpretacji korzystniejszej, porównując wartość sprzedaży w każdym roku do roku bazowego.

A co jeśli wzrost przychodów ze sprzedaży nie wystąpi w ciągu kolejnych 2 lat? To pytanie, w tym przypadku jest bardzo istotne, szczególnie w zmiennych realiach geopolitycznych. Wartość odliczeń należy będzie zwrócić – w zeznaniu podatkowym, za rok w którym upłyną termin do osiągnięcia przychodów należy doliczyć uprzednio odliczoną kwotę.

Czas obowiązywania ulgi jest na tyle krótki, że nie wykształciły się jeszcze ani praktyka, ani nawet teoria stosowania tych przepisów. Pierwsze odliczenia będą realizowane wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2022 r. Jak przy każdej uldze, ważne jest przede wszystkim, aby właściwie zidentyfikować działania jakie można zakwalifikować do ulgi, a następnie do każdego działania przypisać i uzasadnić stosowne koszty kwalifikowalne. Z doświadczenia wiemy, że dobrze opracowana dokumentacja uzasadniająca skorzystanie z ulgi oraz ewentualne pozyskanie interpretacji indywidualnej są kluczowe w skutecznym i pomyślnym uzyskaniu bezpiecznej korzyści w ramach zachęty.