Maciej Chlewicki

Maciej Chlewicki: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

Jest ekspertem w zakresie pomocy publicznej. Swoje doświadczenie w zakresie pomocy publicznej zdobywał początkowo w zespole R&D and Government Incentives w Deloitte. Doradzał zarówno międzynarodowym koncernom, jak i podmiotom działającym na rynku polskim. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz ulg podatkowych na badania i rozwój. Posiada szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia na działalność B+R. Specjalizuje się także w analizie finansowej oraz metodach alokacji kosztów, obecnie ma status studenta ACCA. Specjalizuje się we współpracy z klientami z sektorów m.in.: branży chemicznej, zasobów naturalnych.