Bij een dergelijke audit zullen wij in eerste instantie met onze opdrachtgever de processen doornemen. Denk aan de veel voorkomende inkoop/verkoop processen, of bijvoorbeeld een proces voor het uitgeven van een betaalkaart om brandstof mee te tanken. Nadat we de klant-specifieke invulling van deze processen in kaart hebben gebracht kunnen we ook de specifieke interne controlerisico's of bedrijfsrisico's in kaart brengen.

Met de opdrachtgever bespreken we welke beheersmaatregelen in en rondom de systemen aanwezig zijn. Dit kunnen geautomatiseerde of handmatige beheersmaatregelen zijn. Wij toetsen hierbij of de maatregelen alle onderkende risico's afdekken, waarna wij ook toetsen of de maatregelen ook daadwerkelijk functioneren. Wij voeren dergelijke opdrachten uit in de vorm van adviesopdrachten, waarbij wij desgewenst hands-on ondersteuning bieden bij het opstellen van een controleraamwerk, dan wel in de vorm van assurance-opdrachten, waarbij wij een opinie afgeven over bijvoorbeeld de werking van de beheersmaatregelen over een bepaalde periode.

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)