Vooruitgang is pas echt vooruitgang als die goed is voor mens en maatschappij

Organisaties en ondernemers willen vooruit. De samenleving wil vooruit. KPMG vindt dat vooruitgang pas echt vooruitgang is als deze goed is voor mens en maatschappij. Vooruitgang is te zien in cijfers, aan groei. Maar niet altijd. Vooruitgang zit vooral daarbuiten. En ‘daarbuiten’ wordt steeds meer van waarde. De samenleving waardeert bedrijven al lang niet meer alleen op basis van financiële cijfers. Hoe je omgaat met thema’s als algoritmes, data privacy of het klimaat bepaalt voor een groot deel de waardering. Het gaat erom de complete waarde van uw organisatie én het verbeterpotentieel te ontcijferen. Daarmee ontstaat inzicht zodat echte vooruitgang vorm kan krijgen.