Welke impact hebben de nieuwe duurzaamheidseisen op uw strategie, bedrijfsvoering en risicomanagement?

Klimaatverandering, de Green Deal ambitie en de daaruit voortvloeiende strengere duurzaamheidseisen vanuit de EU hebben een enorme impact op de wijze waarop organisaties zich verantwoorden, maar ook op hun strategiebepaling, bedrijfsvoering en risicomanagement. Heeft u goed in kaart wat voor uw organisatie de uitdagingen én kansen zijn?

Lees onze laatste inzichten

Whitepaper: Five misconceptions about climate-related risks

Klimaatverandering is een hot topic. Niet alleen voor burgers, maar ook voor het bedrijfsleven. Door het klimaatakkoord van Parijs en de toenemende druk van het publiek en de druk vanuit de regelgeving, kwam de kwestie bovenaan de corporate agenda te staan. Bedrijven begrijpen dat het nu cruciaal is om de risico's en kansen van klimaatverandering te beheersen om toekomstbestendig te worden. Echter, dit is nog geen meerderheid.

De afgelopen jaren hebben we een aantal argumenten gehoord om niet op te treden tegen klimaatgerelateerde risico's, wat in wezen misvattingen zijn. In dit document zullen we de vijf meest voorkomende en belangrijkste misvattingen toelichten, om u te helpen de risico's te begrijpen.

Whitepaper: Circular economy as a new lens to business

Om te voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs moet er een fundamentele verschuiving plaatsvinden in de manier waarop zowel publieke als private organisaties omgaan met klimaatverandering. Uit ervaring van onze klanten weten we dat organisaties bereid zijn een bijdrage te leveren. Circulair ondernemen speelt daarbij een belangrijke rol.

Bedrijven moeten eerst begrijpen hoe circulaire strategieën een positief effect kan geven op klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd waarde creëren. Ten tweede moeten ze circulariteit integreren in de organisatie. En last but not least, ze moeten zich voorbereiden op en zich aanpassen aan komende regelgeving of normen. Als bedrijven deze drie drijfveren met succes overnemen, voegt circulaire economie waarde toe aan de organisatie.

Onderzoek: Towards net zero

’s Werelds grootste ondernemingen erkennen in hun verslaglegging de klimaatverandering in toenemende mate als een financieel risico. De diepgang en de kwaliteit van de informatie over de klimaatgerelateerde risico’s in de verslaggeving kan overigens aanzienlijk worden verbeterd.

Het onderzoek Net Zero is een internationale analyse van de mate waarin de 250 grootste bedrijven in de wereld (G250) in hun verslaglegging aandacht besteden aan de financiële risico’s van de klimaatverandering.

Dit onderzoek is in de eerste plaats bedoeld om professionals op het gebied van bedrijfsrapportage, investor relations en duurzaamheid te helpen bij het vormgeven van de rapportage van hun bedrijf. Tevens kan het onderzoek investeerders, kredietverstrekkers, verzekeraars, vermogensbeheerders en ratingbureaus ook helpen om inzicht te krijgen in de huidige volwassenheid van de rapportage.

Whitepaper: Delivering sustainable finance

Duurzame financiering stond al op de reguleringsagenda vanwege de toezeggingen van regeringen aan klimaatverandering, en wint aan bekendheid nu de COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat bedrijfssectoren over de grenzen heen nauw met elkaar verweven zijn, dat alle soorten samenlevingen en welvaartsniveaus kwetsbaar zijn, en dat het klimaat steeds meer onder druk komt te staan.

Arbeidsongelijkheid en mensenrechten staan voorop. Over de hele wereld blijft de vraag van investeerders en klanten een belangrijke aanjager van verandering, maar het streven naar duurzame financiering is nu de drijvende kracht achter de prioriteiten vanuit de regelgeving. Terwijl bedrijven door de herstelfase gaan, moeten ze ook kijken naar de nieuwe realiteit, waarin het leveren van duurzame financiering een noodzaak zal zijn.

Ga in gesprek met onze expert