Bent u klaar voor de nieuwe verantwoording?

In april heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Dat betekent dat een grote groep bedrijven vanaf 2023 verplicht wordt te rapporteren over de milieu- en sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten en deze te laten toetsen door een accountant. Wat betekent dat voor de dagelijkse operatie en hoe zorgt u ervoor dat de verslaglegging zo wordt ingericht dat alles voldoet aan de nieuwe richtlijnen?

Whitepaper: Prioriteer uw niet-financiële waarden

Heeft u scherp welke aspecten écht bepalend zijn voor de totale waarde van uw organisatie? De cijfers uit uw jaarverslag zijn belangrijk, maar vertellen niet het hele verhaal. Ook niet-financiële waarden bepalen in hoge mate de financiële waarde van uw onderneming. Wanneer u hier actief op stuurt, heeft dat toegevoegde waarde voor het succes van uw bedrijf.

In dit whitepaper leest u hoe u de stip aan de horizon niet uit het oog verliest en ook de niet-financiële waarden bepaalt, prioriteert en meeneemt in uw verslaglegging en risicobepaling. Dat leidt tot beter management van uw organisatie. U weet waar u op moet sturen waardoor de kans op succes groter zal zijn. Bovendien zorgt u ervoor dat investeerders beter geïnformeerd zijn.

Onderzoek: De mate van voorbereiding op CSRD van Nederlandse bedrijven

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in overeenstemming met de toezegging die is gedaan in het kader van de Europese Green Deal. De voorgestelde richtlijn zal leiden tot een enorme toename van het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving. 

We hebben voor de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland (AEX-index) en de 25 grootste niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven onderzocht in hoeverre ze reeds voldoen aan de eisen van de CSRD. Dit onderzoek geeft een overzicht van de mate waarin die bedrijven klaar zijn voor invoering van een aantal kritieke elementen van de CSRD. Dit kan deze en andere bedrijven helpen om te beoordelen waar ze staan en wat de aandachtspunten zijn. We besluiten met belangrijke aanbevelingen voor bedrijven om te overwegen.

Survey: KPMG Survey of Sustainability 2020

Dit is de 11e editie van de KPMG Survey of Sustainability Reporting; de eerste editie werd gepubliceerd in 1993. Dit jaar beoordeelden KPMG-professionals de duurzaamheidsrapportage van 5.200 bedrijven in 52 landen en rechtsgebieden, waarmee dit de meest uitgebreide enquête in de reeks tot nu toe is.

Het onderzoek biedt een gedetailleerd overzicht van wereldwijde trends in duurzaamheidsrapportage en biedt inzichten voor bestuurders, bedrijfsdirecties en duurzaamheidsprofessionals. Het doel is om diegenen te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen en opstellen van de duurzaamheidsverslaglegging van hun eigen organisatie. Het onderzoek dient ook als leidraad voor beleggers, vermogensbeheerders en ratingbureaus die nu rekening houden met duurzaamheid of informatie over milieu, maatschappij en bestuur (ESG) in hun beoordeling van bedrijfsprestaties en risico's.