We monitoren de voortgang en de kwaliteit, geven inzicht in de risico’s en helpen bestuurders bij het maken van de juiste beslissingen. Dit voorkomt vertraging, extra kosten en wijst de weg naar kansen om een succesvol eindresultaat te behalen.

Een ingrijpend IT-project, strategieprojecten, fusies, splitsingen of verandertrajecten; voor veel organisaties is het bewaken van de kwaliteit van dit soort complexe trajecten geen dagelijks werk. En dat laat zich zien in de uitvoering. Projecten duren vaak langer dan gepland, de kosten vallen hoger uit en uiteindelijk voldoet het eindresultaat niet aan de verwachtingen.

Voor aanvang van het project blijkt het voor bestuurders vaak lastig in te schatten of aan alles is gedacht en of de businesscase realistisch is. Daarna is het een uitdaging om echt grip te houden op de voortgang. Vaak is niet goed duidelijk wat het projectmandaat is en mist de projectstuurgroep slagkracht om de juiste keuzes te maken.

Helder inzicht in projectrisico's

En dat terwijl het slagen van een dergelijk complex project vaak cruciaal is voor een organisatie. Niet alleen om optimaal te kunnen blijven functioneren, maar ook om succesvol te zijn en reputatieschade te voorkomen. Als bestuurder wilt u daarom zekerheid dat de projectorganisatie functioneert zoals het bedoeld is en dat alle projectrisico’s in beeld zijn. Alleen dan is het immers mogelijk om goed onderbouwde beslissingen te nemen.

Project In Control: zekerheid en grip

Met Project in Control biedt KPMG die zekerheid en grip, door als kritische, onafhankelijke buitenstaander mee te kijken over de schouder van het projectteam. Met behulp van ons project framework, een raamwerk van zeven kritische succesfactoren, zorgen we dat alle relevante projectaspecten in elke stap van het proces worden geadresseerd. Dit doen we bijvoorbeeld met een risicolog. Dit is een heldere uiteenzetting van de aandachtspunten na elke stap in het project waarop bestuurders kunnen acteren. Daarnaast kunnen we acteren als project risk manager waarbij we continu betrokken zijn en projectrisico’s zoveel mogelijk mitigeren.

Voor wie werken we?

Het Project in Control-team werkt voornamelijk voor organisaties in de financiële dienstverlening, voor de zorg en voor de overheid. Zo hielpen we een complex IT-project bij een pensioenuitvoerder weer in goede banen te leiden, nadat een kostenoverschrijding van miljoenen euro’s was ontstaan. En bij een ingrijpend project bij een groot ziekenhuis hielp ons team draagvlak te creëren bij de vele stakeholders. We kunnen ook continue betrokken zijn, waarbij we bijvoorbeeld een dag in de week aanwezig zijn bij het projectoverleg, interviews met stakeholders houden en documentatie reviewen. Op die manier leveren we op weekbasis een issue/risk log, die wekelijks met de stuurgroep wordt behandeld.

Waarom KPMG?

KPMG heeft een lange staat van dienst op het gebied van Project Quality Assurance, IT-auditing en risk management. Het kernteam achter Project in Control bestaat uit mensen met uiteenlopende expertise: van data scientists en IT-auditors tot privacy-experts, juristen en ethici. We zijn kritisch, onafhankelijk en kijken vooral naar de menselijke maat en de toegevoegde waarde die een project moet opleveren. Bovendien hebben we met ruim 155.000 collega’s in 144 landen altijd de juiste expertise in huis die aansluit bij een specifieke opdracht.

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)