Organisaties en ondernemers willen vooruit. De samenleving wil vooruit. Vooruitgang is te zien in cijfers en aan groei. Maar niet altijd. Vooruitgang zit vooral daarbuiten. En ‘daarbuiten’ wordt steeds meer van waarde. Als onafhankelijke expert biedt KPMG niet alleen zekerheid over financiële verslaglegging. Met non-financial assurance gaan we veel verder en ontcijferen we zaken als klimaatrisico’s, algoritmes en sociale aspecten.

Vooruitgang ontcijferd

De samenleving waardeert bedrijven al lang niet meer alleen op basis van financiële cijfers. Hoe je omgaat met thema’s als algoritmes, privacy, het klimaat of inclusiviteit bepaalt voor een groot deel de waardering. Wij helpen de complete waarde van organisaties én het verbeterpotentieel te ontcijferen. Daarmee ontstaat inzicht, zodat echte vooruitgang vorm kan krijgen.

Onze specialisten op verschillende gebieden van non-financial assurance kunnen u helpen risico’s in kaart te brengen en oplossingen bieden. 

 

De duurzaamheidswetgeving van de EU zal de bedrijfsvoering van financiële instellingen en haar klanten ingrijpend beïnvloeden.


Marco Frikkee
Partner Sustainable Finance
KPMG Nederland

Reporting & Assurance Services

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)