Op 25 mei 2023 is het precies vijf jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) formeel in werking is getreden. Het is interessant om bij dit moment stil te staan en terug te kijken naar wat de afgelopen vijf jaar hebben betekend op het gebied van privacy. KPMG heeft van deze gelegenheid gebruikgemaakt en (net als in onder meer 2018*) onderzoek gedaan naar de privacybeleving van Nederlanders. Door de uitkomsten van dit jaar te vergelijken met die van 2018 hebben we een aantal interessante trends en ontwikkelingen kunnen waarnemen. In dit onderzoek worden deze uitgelicht en voor zover mogelijk verklaard.

Verder staat in dit onderzoek ‘privacy en vertrouwen’ centraal. Hoe is het gesteld met het vertrouwen dat Nederlanders hebben in organisaties om de privacy op een goede manier te waarborgen? En wordt dit eigenlijk wel belangrijk gevonden? Ook kijken we hoe Nederlanders denken over recente ontwikkelingen zoals het monitoren van internetgedrag, het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI) en hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot privacy.

Verwachtingen van Nederlanders

Het merendeel van de Nederlanders verwacht dat de aandacht voor privacy in de toekomst niet zal verslappen. Sterker nog, een meerderheid van de Nederlanders denkt dat de bescherming van persoonsgegevens verder zal verbeteren.

Grafiek vertrouwen bescherming persoonsgegevens
Aandacht voor privacy

Meer zorgen over privacy en omgang met persoonsgegevens

Nederlanders zijn zich meer bewust geworden van het belang van privacy en zien ook dat partijen hun privacy serieuzer zijn gaan nemen. Ondanks het toegenomen bewustzijn en het idee dat hun privacy serieuzer wordt genomen, geeft 44% van de Nederlanders aan zich nu meer zorgen te maken over privacy en de omgang met hun persoonsgegevens dan vijf jaar geleden.

Privacy wordt serieus genomen
Niks te verbergen
Zorgen over privacy

Uitgelicht