• 1000

De Nederlandse markt voor vermogensbeheer is enorm in beweging en staat aan de vooravond van grootschalige veranderingen, mede als gevolg van de aankomende wijziging van het pensioenstelstel. Pensioenfondsen en verzekeraars worden samengevoegd en vermogens geclusterd. Vermogensbeheerders betreden of verlaten de markt. Na jaren van praten lijkt de hervorming van het Nederlandse pensioenstelstel realiteit te worden met alle impact van dien.

Het doorvoeren van een succesvol verandertraject is een grote uitdaging voor bestuurders van organisaties. Wij zien dat instellingen vaak de benodigde specialistische kennis in huis hebben, maar het lastig vinden deze succesvol met elkaar te verbinden en focus, voortgang en overzicht te organiseren. Daarnaast komen werkzaamheden in het kader van het verandertraject veelal naast een bestaande drukke agenda. 

De aanpak van KPMG bij verandertrajecten richt zich op het maximaal benutten van de bij uw organisatie aanwezige kennis door het combineren van een decentrale projectuitvoering met een centrale projectaansturing. Zowel bij de initiële planning als bij de herijking hiervan wordt zo veel mogelijk bottom-up gewerkt vanuit de bij projectteamleden van uw organisatie beschikbare inhoudelijke expertise ten aanzien van hun aandachtsgebied, waarbij bewaking van integraliteit en managen van afhankelijkheden centraal plaatsvinden. Daarnaast kan KPMG op diverse terreinen flexibel experts inschakelen om uw eigen experts te ondersteunen of aan te vullen.

In de afgelopen jaren heeft KPMG een groot aantal verandertrajecten begeleid, waaronder fusies tussen vermogensbeheerders en tussen pensioenfondsen en het re-zaffen van een fonds met zijn uitvoeringsorganisatie.

Contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.