Aanhoudend lage rentes zetten druk op rendementen op liquide beleggingen en voeden een ‘search for yield’ onder beleggers. Door deze ontwikkeling zien wij dat minder liquide beleggingen aan portefeuilles worden toegevoegd, waardoor de waardering van deze portefeuilles in complexiteit toeneemt.

Daarnaast neemt de druk op beleggers toe om meer inzicht te geven in beleggingsportefeuilles, mede vanuit de regelgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de verantwoording over duurzaam beleggen (ESG), waar steeds hogere eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de gebruikte data en de rapportages die op basis hiervan worden opgesteld.

Vanuit KPMG ondersteunen wij klanten proactief bij vraagstukken over de externe verslaglegging die voortkomen uit deze ontwikkelingen. Wij voeren vroegtijdig het gesprek over de waardering van complexe en illiquide beleggingen en initiëren besprekingen over de vormgeving van rapportages en de daarvoor gebruikte data.
 

KPMG is auditor van de top van de Nederlandse vermogensbeheerders, pensioenuitvoerders en pensioenfondsen.  

Contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.