• 1000

Een periodieke evaluatie van de opzet en uitvoering van het vermogensbeheer is inmiddels bij pensioenfondsen  en verzekeraars niet meer weg te denken. Het is een middel om na te gaan of de gekozen strategie voor het in-house of extern uitvoeren van het vermogensbeheer en de prestaties van de vermogensbeheerder in brede zin voldoen aan de (wettelijke) eisen en verwachtingen.

Zowel externe als interne ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat verwachtingen evolueren en de keuze die in het verleden gemaakt is niet langer de optimale is. Een evaluatie helpt om inzichtelijk te krijgen in hoeverre de huidige opzet en uitvoering aan de geldende eisen en verwachtingen voldoet.

Hoewel op voorhand, zolang de relatie goed is, het doel van een evaluatie is om een bestaande relatie te versterken, kan een uitkomst van een evaluatie ook zijn om een selectieproces te starten. Selectietrajecten zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars incidentele gebeurtenissen, waardoor het risico bestaat dat een gebrek aan ervaring tot sub-optimale uitkomsten leidt en of hogere kosten.

KPMG ondersteunt verzekeraars en pensioenfondsen bij evaluaties van de uitvoering van hun vermogensbeheer en selecties van (integraal) vermogensbeheerders. Afhankelijk van de wensen van de klant richten wij ons bij evaluaties onder meer op het uitbestedingsmodel van uw organisatie, de geboden dienstverlening van de uitbestedingsrelatie en de daarmee samenhangende vergoedingenstructuur, op de kwaliteiten en competenties van de beheerder en op de relatie in algemene zin. Daarnaast helpt KPMG pensioenfondsen en verzekeraars bij selectietrajecten van integrale vermogensbeheerders. Onze diepgaande actuele kennis van de markt in combinatie met de vereisten vanuit wet- en regelgeving stellen ons in staat om bij uitstek in staat om uw organisatie bij een selectietraject te begeleiden.

KPMG heeft de afgelopen jaren een groot aantal klanten geholpen bij het evalueren van de integraal vermogensbeheerder en tevens een reeks klanten ondersteunt in selectietrajecten. Hieronder vallen meerdere pensioenfondsen, verzekeraars en banken waarbij het (fiduciaire) vermogensbeheer contract en de daaraan gekoppelde SLA zijn herzien. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.