• 1000

De ontwikkeling richting verantwoord beleggen en integratie van ESG-vereisten in de organisatie komt in een nieuwe fase. Wetgeving die volgt uit het EU action plan, zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de zogenaamde EU Taxonomy grijpen dieper in op de vermogensbeheersector dan de tot nu bestaande wetgeving. Ook is zichtbaar dat de samenleving verwacht dat de financiële sector een actieve bijdrage levert aan het klimaatvraagstuk.

Bestuurders van financiële ondernemingen zullen meer aandacht moeten besteden aan het voldoen aan de nieuwe regelgeving (‘compliance’), en zeker aan de impact van ESG-vereisten op organisatorische en strategische vraagstukken. Wij zien dat kennis op het gebied van ESG, sustainability en impactmeting meer en meer verspreid wordt binnen verschillende afdelingen en dat data- en rapporterings-vereisten sterk worden uitgebreid. Nadrukkelijk zullen bestuurders zich er rekenschap van moeten geven dat ESG en sustainability een integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering.

KPMG helpt financiële ondernemingen zowel met de analyse van de nieuwe ESG-wetgeving als bij de implementatie van die eisen in de organisatie. Omdat het klimaataspect in het bijzonder naar voren komt, is het ook mogelijk om meer specifiek ondersteuning te krijgen rondom de bepaling, berekening en rapportering van klimaatrisico’s. Een bekend framework voor rapportering in dat kader is de TCFD. Doordat KPMG lid is van de TCFD, heeft KPMG direct toegang tot de laatste inzichten inzake dit onderwerp. KPMG wordt tevens betrokken bij het integreren van ESG-aspecten in financieringsovereenkomsten, zowel leningen als andere financieringen.

KPMG is door verschillende financiële partijen betrokken om te helpen bij de bepaling van de impact van nieuwe ESG- en Sustainable Finance-regelgeving en de implementatie daarvan. Verder heeft KPMG de laatste jaren veel werk gedaan op het terrein van het bepalen en berekenen van (ESG-)impact van beleggingen en leningen. Daarnaast helpen wij diverse partijen bij verschillende aspecten rond klimaatrisico’s.

Contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.