Het regelgevingraamwerk waar asset managers en asset owners aan moeten voldoen blijft volop in ontwikkeling. Nadat in de afgelopen jaren de inwerkingtreding van MiFID II en IORP II de headlines domineerde, verschuift de aandacht naar de implementatie van de SFDR die eisen stelt aan de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Daarnaast komen er uit hoofde van duurzaamheid aanpassingen in MiFID II, AIFMD en UCITS om ESG te integreren in het risicomanagementraamwerk, in de geschiktheidstoets en in het product governance-proces.

Het voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving is een flinke uitdaging. Wij zien dat bestuurders zoeken naar een goede balans tussen efficiëntie in de bedrijfsvoering en het voldoen aan de veelheid van wettelijke vereisten.  

KPMG helpt asset managers en asset owners om op een efficiënte manier compliant te worden met wettelijke vereisten. Wij helpen klanten met het in kaart brengen van de wettelijke vereisten, het opstellen van beleid en processen om aan deze vereisten te voldoen en de implementatie van de benodigde processen. Dit doen wij op basis van onze diepgaande kennis van het regelgevingraamwerk en onze brede ervaring met implementatietrajecten van wet- en regelgeving. Daarnaast ondersteunt KPMG asset managers bij vergunningsaanvragen en hersteltrajecten. Door onze ervaring met de vereisten van de toezichthouders kunnen wij het proces voor onze klanten rationaliseren.

KPMG heeft in de afgelopen jaren diverse partijen geholpen met vergunningsaanvragen en trajecten om te voldoen aan nieuwe wettelijke kaders. Momenteel helpt KPMG partijen bij het voldoen aan de kaders van SFDR.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.