• 1000

Een sterk risicomanagement is een essentieel onderdeel om succesvol invulling te geven aan het beheer van uw vermogen. Het belang van een goede inrichting van de risicomanagementfunctie is in de afgelopen jaren ook prominenter in regelgeving verankerd. Risicomanagement is geen hygiënefactor meer. De focus ligt op een integrale aanpak van financiële en niet-financiële risico’s, waarbij er ook meer aandacht is voor correlaties tussen risico’s en voor risico’s waar een kleine kans van optreden aan wordt toegedicht met een grote impact. Ook blijkt het belang van een gedegen inrichting en uitvoering van risicomanagement uit de aandacht van DNB voor dit onderwerp in on-site inspecties.

Risicomanagement is een dynamisch proces en vraagt om een integrale aanpak. Risico’s veranderen in de tijd en inzichten in het beheer hiervan zijn in ontwikkeling. Dit vereist van bestuurders dat de aandacht doorlopend is gericht op verdere ontwikkeling van het integraal risicomanagement.

KPMG kan u ondersteunen bij de versterking van de inrichting en uitvoering van uw risicomanagement, vanuit onze diepgaande kennis van de markt, de wettelijke vereisten en ervaring met de uitdaging om het risicomanagement in te bedden in pensioenfondsen en verzekeraars. Mocht uw instelling onderworpen worden aan een on-site inspectie van DNB, dan kan KPMG u bij dit proces ondersteunen. 

KPMG heeft in de afgelopen jaren diverse verzekeraars, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders ondersteund bij de herinrichting van het risicomanagement, zowel bij specifieke verbetertrajecten als bij integrale trajecten startend vanuit de beoordeling van het  volwassenheidsniveau van het risicomanagement waarvoor KPMG een eigen raamwerk heeft ontwikkeld.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.