Mūsų ESG paslaugos

ESG strategija - tai holistinė įmonės strategija, padedanti kurti ilgalaikę vertę visoms suinteresuotosioms šalims. Ji suderinta su verslo tikslais ir kuria atsparumą, kad ateityje, kuriai būdingi socialiniai ir aplinkosaugos pokyčiai, būtų galima sėkmingai dirbti. Mūsų ESG strategijos sprendimas paprastai apima vertinimo ir strategijos kūrimo etapus, kurių metu nustatomi ESG transformacijos tikslai, uždaviniai ir aukšto lygio veiksmų planas.

Išsamus ESG patikrinimas (due diligence) – tai visapusiškas turtui reikšmingų ESG rizikų, įsipareigojimų ir galimybių įvertinimas.

KPMG gali padėti klientams nustatyti ir sumažinti galimą ESG klausimų keliamą riziką ir galimybes, susijusias su ESG, tiek pirkimo, tiek pardavimo sandorių atvejais, refinansavimo etapuose ir IPO metu.

Išsamaus ESG patikrinimo metu taikomas standartizuotas metodas, pritaikytas atsižvelgiant į kliento, tikslo ir sektoriaus ypatumus.

KPMG turi specialistų, teikiančių klientams mokesčių ir teisines ESG paslaugas, tinklą.

ESG mokesčių ir teisės ekspertai padeda klientams suprasti ir prisitaikyti prie naujų ir atsirandančių mokesčių ir teisinės aplinkos pokyčių. KPMG leidžia įmonėms suprasti ir imtis naujų atitikties ir atskaitomybės veiksmų, orientuojantis kintančioje tarptautinėje mokesčių ir teisinėje aplinkoje, dažnai pasitelkiant mūsų patentuotus technologinius sprendimus. Taip pat padeda klientams spręsti mokesčių ir teisinius klausimus, susijusius su transformacija. 

ESG arba tvarumo ataskaita – tai metinė nefinansinė ataskaita, kurią įmonė skelbia, siekdama dokumentuoti ir pranešti suinteresuotosioms šalims (pvz. kapitalo rinkoms, akcininkams, vartotojams, bendruomenėms ir kt.) apie įmonės pažangą siekiant ESG tikslų.

KPMG padeda savo klientams rengti ir teikti tvarumo ataskaitas, kad jos atitiktų teisės aktų reikalavimus ir suinteresuotųjų šalių lūkesčius. 

Pasirengimo išoriniam užtikrinimui įvertinimo metu yra nustatoma, ar yra pateiktos būtinos ESG užtikrinimo prielaidos, kurios leistų ateityje klientui užtikrinti įmonės sklandų ir teisingą tvarumo ataskaitų teikimą. KPMG išnagrinėja kliento organizacijos ESG priemonių kriterijus ir nustato, ar jie turi įrodymų, reikalingų atskleidžiamai informacijai pagrįsti. Toks pasiruošimas sumažins kliento rizikas, kai ateityje reikės užtikrinti informacijos pateikimą.

Įmonių teikiama informacija turi būti patikima ir nepriklausomai užtikrinta, kad ja pasitikėtų investuotojai, suinteresuotosios šalys ir visuomenė. O įsigaliojus Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvai (angl. CSRD), išorinis užtikrinimas taps privalomas. Todėl KPMG labai gerai supranta savo atsakomybę suteikiant tokio užtikrinimo paslaugą. Šios paslaugos metu KPMG tikrina, ar kliento duomenys ataskaitoje yra pagrįsti ir ar atitinka standartus.