PADKM ir nemokami ATL

Nuo 2023 m. spalio 1 d. prasidės pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo PADKM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) taikymo pereinamasis laikotarpis (jis būtų įvedamas laipsniškai, lygiagrečiai su laipsnišku nemokamų apyvartinių taršos leidimų panaikinimu) ir kol kas iki 2026 m. jis veiks tik kaip reikalavimas teikti ataskaitas apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, susijusį su importu. Nuo 2026 metų sausio mėn. PADKM pradės galioti ir importuotojai privalės mokėti mokestį. Mechanizmas turėtų būti visiškai įgyvendintas iki 2034 m. 

Sutarta PADKM  taikymo sritis - geležis ir plienas, cementas, trąšos, aliuminis, elektra ir vandenilis, be to, yra planuojama numatyti pareigą deklaruoti ir netiesiogines anglies dioksido emisijas.
 

Europos Komisija bus atsakinga už tolimesnį PADKM įgyvendinimo valdymą. 

Pasiūlymo versija

Sektoriai

Laiko juosta

Nemokamų ATL naikinimas

2022 m. gruodžio mėn. laikinasis susitarimas

Cementas, geležis ir plienas, aliuminis, trąšos, vandenilis, tolesnės grandies prekės (pvz. veržlės ir varžtai)

Duomenų teikimo sistema įsigalios nuo 2023 m. spalio mėn. Mechanizmas bus pradėtas taikyti nuo 2026 m.

Mažinimas bus pradėtas 2026 m. ir nemokamų  ATL turėtų nelikti iki 2034 m.

 

Europos Parlamentas ir Taryba susitarė, kad sektoriuose, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, išmetamų teršalų kiekis iki 2030 m. turi būti sumažintas 62 proc. palyginti su 2005 m. Siekiant šio tikslo visoje Europos Sąjungoje bus vienkartinis leidimų sumažinimas 4,3 proc. 2024 – 2027 m. laikotarpiu ir 4,4 proc. nuo 2028-2030 m. bei sumažės apyvartinių taršos leidimų iki atitinkamai 90 ir 27 mln. 2024 metais ir 2026 metais.  

Taip pat nuspręsta sektoriams, kuriems taikomas pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas, per devynerių metų laikotarpį (2026–2034 m.) panaikinti nemokamus apyvartinius taršos leidimus. Nemokami leidimai pramonės šakoms pagal ATLPS turėtų būti palaipsniui panaikinti taip:

schema

Susiekite su mūsų ESG ekspertais