Rizikos valdymo negalima apibūdinti kaip konkretaus vieneto arba veiklos efektyvumo rodiklio. Tačiau tai nereiškia, kad disciplinuotas ir viską apimantis rizikos valdymo metodas nėra vienas iš būdų, padedančių organizacijai veikti sėkmingai. 

Iš organizacijų tikimasi, kad jos sugebės nustatyti, suvokti ir sukontroliuoti riziką. Visos organizacijos susiduria su tam tikro laipsnio rizika, kuri siejama su skirtingomis sritimis:

 • Finansiniai praradimai;
 • Reguliavimo (įstatymų) aplinkos reikalavimų pažeidimai;
 • Klimato kaita ir su tuo susiję aplinkosauginiai klausimai
 • Technologijų kaita
 • Veiklos tęstinumas
 • Reputacijos praradimas

Kadangi organizacijų rizikos laukas yra platus ir sudėtingas, vis dažniau pripažįstama, kad rizikos valdymu negali užsiimti vienas asmuo arba skyrius. Atvirkščiai – rizikos valdymu turi užsiimti visi organizacijos skyriai ir darbuotojai, pradedant vadovybe.

Kuo mes galime būti Jums naudingi?

KPMG dirba su organizacijomis (t.y., bendrovių valdybomis, vadovais, finansininkais, darbuotojais, atsakingais už rizikos valdymą, vidaus auditoriais ir padalinių vadovais), siekdama padėti joms geriau suprasti, su kokiomis rizikos rūšimis jos susiduria, sukurti veiksmingą kontrolės sistemą bei numatyti priemones. Mes padedame įmonėms:

 • nustatyti finansinės rizikos valdymo rezultatų ir procedūrų gaires;
 • padidinti finansinės rizikos valdymo indėlį į įmonės tikslų įgyvendinimą;
 • sukurti priemones, skirtas finansinės rizikos ir atitikties problemų įvertinimui, stebėjimui ir susijusių ataskaitų rengimui;
 • pradėti naudoti naujus atitikties metodus;
 • atlikti atitikties patikrinimus.

Mūsų konsultantai yra gabūs ir patyrę profesionalai. Jų patarimai yra suprantami, objektyvūs ir praktiški. Konsultantai naudojasi KPMG Lietuvoje ir užsienyje sukaupta informacija ir žiniomis.