Kadangi efektyvi IT sistema tapo neišvengiama būtinybe, nulemiančia organizacijos plėtrą ir sėkmę, vadovai vis dažniau imasi aktyviai spręsti su IT susijusias problemas. 

Trumpai tariant, IT turi tapti viena pagrindinių įmonės veiklos sričių. 

Kuo mes galime būti Jums naudingi?

KPMG IT konsultacijų skyrius gali padėti sužinoti visą tiesą apie IT. Tiksliau sakant, mes parodome organizacijoms, kaip geriau apjungti jų IT pajėgumą su strateginiais ir veiklos tikslais. Mes siūlome paslaugų kompleksą, kuris sukurtas tam, kad padėtų organizacijoms padidinti grąžą iš investicijų į IT ir efektyviau valdyti su IT susijusią riziką. 

Mūsų paslaugos apima:

  • Konsultacijos įmonės išteklių planavimo (ERP) klausimais;
  • IT atestavimas;
  • IT projektų konsultacijos;
  • IT strategija ir efektyvumas;
  • IT paslaugų pirkimo konsultacijos;
  • Informacijos apsaugos ir veiklos tęstinumo konsultacijos;
  • Verslo analitika;
  • IT sistemų kūrimas ir infrastruktūra.

Mes koncentruojamės ne tik į sistemos įdiegimą, bet ir technologijų įtaką įmonės veiklai. Mes nesame prisirišę prie konkrečios programinės arba kompiuterinės įrangos tiekėjų. Tai reiškia, kad mūsų patarimai yra objektyvūs ir visiškai pritaikyti konkrečios organizacijos poreikiams. 

Mes naudojamės KPMG tinklo sukauptomis žiniomis ir informacija. Mes taikome tarpdisciplininius metodus, padedančius išsamiai atskleisti esamų ir naujų investicijų į IT potencialą. 

Mes dirbame su įvairiausių dydžių ir sektorių organizacijomis.