Įmonės ir jos organizacinės struktūros sėkmę lemia protingi sprendimai ir efektyvus valdymas.

Verslo sprendimų (įskaitant ir strategijos kūrimą) kokybė ir jų įgyvendinimo efektyvumas daro tiesioginę įtaką veiklos rezultatams, vertybių ir valdymo standartų sukūrimui bei jų laikymuisi.