Sėkmingai veikiančios privataus ar viešojo sektoriaus organizacijos nuolat analizuoja savo veiklos rezultatus, veiksnius, darančius įtaką organizacijų sąnaudoms ir politikai, ieško galimybių pagerinti efektyvumo rodiklius ir siekia išnaudoti technologijų pažangos ir įstatymų pataisų, pasikeitusios vartotojų elgsenos, demografinių tendencijų, ekonominių sąlygų teikiamas galimybes.

Vietoj to, kad pasinaudotų šiandien teikiamomis galimybėmis, daugelis įmonių vis dar ieško būdų, kaip išspręsti vakarykštes problemas. Gaila, bet tai – tiesa. Verslo lyderiai ir efektyviai dirbančios vyriausybinės institucijos stengiasi orientuotis į šiuos pagrindinius vertės kūrimo veiksnius:

 • stengiasi, kad sprendimai būtų pagrįsti tinkama, tikslia ir naujausia informacija;
 • iš esmės išanalizuoja įmonės veiklos sunkumus arba politikos taikymo problemas, siekdami nustatyti naudingus struktūrinius pokyčius, pasinaudoti technologijų naujovėmis, padedančiomis padidinti veiklos efektyvumą ir išugdyti talentingus ir gabius darbuotojus;
 • orientuojasi į nuolatinius veiklos rezultatus ir ilgalaikę investicijų grąžą, o ne į trumpalaikius tikslus. 

Kuo mes galime būti Jums naudingi?

Mūsų paslaugos yra suskirstytos į penkias pagrindines sritis:

 • Verslo procesų transformavimas;
 • Finansų valdymas;
 • Personalas ir pokyčiai;
 • Strateginis konsultavimas;
 • Individualiam asmeniui pritaikytos paslaugos

Veiklos efektyvumo didinimo paslaugos gali būti naudingos šiais atvejais:

 • nustatomos veiklos efektyvumo gairės ir rodikliai, labiau atitinkantys įmonės tikslus;
 • kuriamos veiklos efektyvumo ir sąnaudų valdymo sistemos;
 • analizuojamas atskirų produktų, paslaugų ir klientų pelningumas;
 • nustatomos rizikos mažinimo ir efektyvumo didinimo galimybės;
 • kuriama ir įgyvendinama procesų pertvarka;
 • tobulinami bendrų paslaugų modeliai;
 • koordinuojami paslaugų pirkimo strategija, pardavėjo pasirinkimas ir paslaugų pirkimo iš išorės pereinamieji laikotarpiai;
 • didinama tiekimo sutarčių ir sandorių dėl paslaugų pirkimo iš išorės vertė;
 • ieškoma klientui tinkamų veiklos strategijų, padedančių vystyti įmonės technologijas ir didinti veiklos efektyvumą.

Mūsų atliekamo darbo kokybė atspindi darbuotojų komercinį įžvalgumą, technines galimybes, tarpdisciplininį metodą, taikomą projektų įgyvendinimui, prieigą prie pasaulinio KPMG tinklo išteklių ir žinių bei informacijos, susijusios su konsultacijomis, teikiamomis listinguojamoms ir nelistinguojamoms bendrovėms, tarptautinėms įmonėms, valstybinėms institucijoms ir lyderiaujančioms ne pelno siekiančioms organizacijoms.