ESG skatinantys veiksniai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Galutinis JAV Vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) sprendimas dėl su klimatu susijusios informacijos atskleidimo jau visai netrukus bus priimtas, tačiau tai ne vienintelė paskata JAV verslams atkreipti dėmesį į ESG. JAV yra daug veiksnių, kurie skatina viešąsias ir privačiąsias bendroves šiandien teikti pirmenybę ESG verte pagrįstai atskaitomybei ir atitikties užtikrinimo pastangoms. Štai penki veiksniai, į kuriuos verslai atsižvelgia:

1.    Kelios valstijos ir didieji miestai turi savo ESG ir tvarumo taisykles. Niujorko miesto 97 vietos įstatymu reikalaujama, kad iki 2024 m. dauguma didesnių nei 25 000 kvadratinių metrų ploto pastatų atitiktų tam tikras energijos vartojimo efektyvumo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ribas, o iki 2030 m. numatytos dar griežtesnės ribos. 2014 m. Kembridže (Masačusetso valstija) reikalaujama, kad didelių pastatų savininkai stebėtų metinį energijos suvartojimą ir teiktų apie jį ataskaitas miestui, kuris vėliau šiuos duomenis atskleidžia visuomenei.

2.    Privati įmonė, kuri siekia vieną dieną būti įtraukta į JAV vertybinių popierių biržos sąrašus, pagal SEC siūlomą sprendimą su klimatu susijusią informaciją turėtų atskleisti registracijos pareiškimuose, įskaitant ir tuos, kurie susiję su pirminiu viešu akcijų siūlymu. Ši nuostata ypač aktuali privataus kapitalo įmonėms, kurioms išėjimas į biržą yra įprasta pasitraukimo iš rinkos strategija. Tai tik vienas iš keleto būdų, kaip privačioms bendrovėms gali būti netiesiogiai taikomos ESG taisyklės.

3.    Vis dažniau pastebima, kad pagrindiniai įmonių vertės grandinių suinteresuotieji subjektai, sudarydami sutartis, reikalauja įvairovės, teisingumo ir įtraukties rodiklių, išmetamųjų teršalų mažinimo ar nulinių emisijų tikslų ir kitų su ESG susijusių duomenų. Pavyzdžiui, "Microsoft" reikalauja, kad jos tiekėjai atskleistų 1, 2 ir 3 apimties šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo duomenis, taip pat galimai pateiktų trečiosios šalies patikinimą. panašiai "Salesforce" savo sutartyse prašo tiekėjų parengti tvarumo priedą. Tarp nuostatų - nustatyti moksliškai pagrįstą tikslą, didinti su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo mastą, parengti tvarumo gerinimo planus ir teikti produktus bei paslaugas, kurių anglies dioksido kiekis yra neutralus. O tie, kurie neįsitrauks, pralaimės - finansiškai ir dėl reputacijos.

4.    Svarbiausias SEC pasiūlymo dėl klimato kaitos ir kitų su tvarumu susijusių taisyklių tikslas - suteikti investuotojams aukštos kokybės, savalaikius ir palyginamus ESG duomenis, kuriais jie galėtų naudotis priimdami sprendimus. Investuotojų poreikis gauti šiuos duomenis nėra naujas, o reguliavimas nėra vienintelis jų gavimo mechanizmas. Kasmetiniai akcininkų susirinkimai tebėra svarbi vieta, kurioje investuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys gali prašyti atskleisti informaciją apie ESG, o kartais įgaliojimų suteikimo balsai kalba garsiau nei žodžiai.

5.    ESG galiausiai yra ir konkurencinis pranašumas. Ataskaitų teikimas pagal ESG kriterijus nėra vien tik atitikties užtikrinimas - reglamentavimui, suinteresuotųjų šalių reikalavimams, verslo normoms. Galima daug laimėti pasakojant savo ESG istoriją, paremtą finansine ir nefinansine informacija. Skaidrumas lemia atskaitomybę. O atskaitomybė didina suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir skatina ilgalaikį verslo atsparumą. Galiausiai konkurencinį pranašumą turės tos įmonės, kurios į rinką žengs turėdamos išvystytą ESG strategiją ir ją pagrindžiančius gerai kontroliuojamus duomenis.

Susiekite su mūsų ESG ekspertais