Корпоративті басқару

Корпоративті басқару

Корпоративті басқару бизнестің тұрақты дамуын қамтамасыз етуде негізгі фактор және басқару және инвестициялық шешімін қабылдау кезінде маңызды өлшемдерінің бірі болып табылады. Сапалы және тиімді корпоративті басқару ұйымның қаржылық-шаруашылық жұмыстарының тиімділігін арттыруға ықпал етеді, тәуекелді тиімді басқаруды және ішкі бақылаудың сенімді жүйесін қамтамасыз етеді.
KPMG корпоративті басқару саласында келесі қызмет түрлерін көрсетеді:

-Корпоративті басқару жүйесін жетілдіру, соның ішінде корпоративті басқару Кодексін енгізу бойынша «жол картасын» жасау және қолдану.
-Тәуекел идентификациясын және тәуекелді басқару , тәуекел/аппетит пен тәуекелді басқару жөніндегі шараларды жасауды орнату/есебін қоса алғанда тәуекелді басқару жүйесі мен процестерін жетілдіру
-Келісім жасау кезіндегі корпоративті басқару тәуекелін бағалау, ІРО өткізу кезіндегі корпоративті басқаруды қалыптастыру дайындығын және ықпал етуін бағалау.
-Жалдамалы менеджменттің тиімді мониторингі мен бақылауы мақсатында корпоративті басқаруды қалыптастыру
-Еншілес кәсіпорындарды басқару жүйесі мен процестерін жетілдіру
-Директорлар кеңесі мен директорлар кеңесі комитетінің жұмыстарын бағалау
-Корпоративті басқару кодексін, іскерлік этика мен басқа да ішкі корпоративті құжаттар кодексін жасау
-Жылдық есеп пен корпоративті қаржылық емес есептілікті дайындау
- Қазақстандық және шет ел биржаларында корпоративті басқару және ақпарат ашу бөлігінде нормативті талаптарын сақтауға көмек көрсету
-Ақпартты ашу және бизнес айқындылығын арттыру мәселелері бойынша кешенді кеңес беру

KPMG корпоративті басқару бойынша қызмет көрсетуге амал біздің мамандарымыздың көп жылдық тәжірибесіне, жеке кең әдістемелік базасының болуына, білім базасы мен алдыңғы қатарлы тәжірибенің стандарттарын қолдануға негізделген. Мұнда біздің тәжірибеміз бен әдістемені тұрақты жетілдіру нақты ұйым қажеттілігі мен ерекшелігіне біздің қызметтерімізді бейімдеуге мүмкіндік береді.

Бізбен байланысыңыз