Бизнес-функция мен ИТ дамытуға арналған құрылымдық негіз ретіндегі корпоративті Сәулет

Бизнес-функция мен ИТ дамытуға арналған құрылымдық...

Ағамдағы ИТ- орта, бизнес пен операциялар жағдайына ИТ-директорлардың сын-тегеуріні мен міндеттері.

Басқарушы ИТ-директор үнемі одан мына төмендегіні талап ететін қарама-қарсы факторлар жағдайларында өздерінің жұмыстарын жүзеге асыратын болады.

— Бизнес пен Ит арасындағы стратегиялық болжамда мақсаттардың өзара келісімділігі болмаған жағдайда бизнес үшін құндылық ақпараттық технология негізінде жасау;
Вызовы и задачи управляющего ИТ-директора в условиях текущих ИТ-окружения, бизнеса и операций.—Мұнда өзгерістер үшін ресурстарды қолдауға және ұсынуға дайын емес интерлік ИТ орната отырып, бизнес-өзгерістерін бағыттау;
— жеткізушіден жабдық және шешім қатты тәуелділігіне тән ИТ-ландшафтысы барысында ИТ-инвестициясын тиімдендіру
—ИТ-функцияларын өзгертуге арналған жеткілікті ресурстарын орналастырмай өзгерту;
— Жүйенің төменгі сенімділігі мен өндірушілікті бақылау және өлшеудің қанағаттанарлықсыз жүйесінің төмен жағдайларында ИТ-сервистерін тұрақты ұсынуды қамтамасыз ету.

КПМГ басқарушы ИТ-директорлар алдында тұрған міндеттер мен сын-тегеуріндерді шешу бойынша қызметтерін ұсынады, ал атап айтқанда масштабталатын құрылымдық негіз дайындау арқылы икемді амал принциптерінде жетілмеген ақпараттық технологияны құрылымдық өзгертулерінің мәселелерінде, сонымен қатар бизнес және ИТ-ны болашақта дамыту үшін оны енгізу стратегиясын құрылымдауға кеңес береді.

Ұжымдық сәулет АТ дамыту және бизнес-функциялары үшін құрылымдық негіз ретінде

Ұйымдағы түрленген ақпараттық технологияларды инновациялық шақырулар және операциялық мәселелер жиынтықта аталмыш ұйымның талаптарына және қажеттіліктеріне жеке әзірленген ұжымдық сәулетті енгізу арқылы шешілуі мүмкін.
Ұжымдық сәулетті әзірлеу бойынша жобаның аяқталуы бойынша Клиент болашақ өсу үшін құрылымдық негізді толық сипаттауға ие болады, олар мыналарды қамтитын болады:
— Бизнес сәулетті сипаттау. Бизнес сәулетті әзірлеуде ағымдық бизнес процестерді бағалау және тексеру жүргізіледі. Одан кейін оңтайландыру, тиімділік және икемділік принциптерінде болашақ бизнес-сәулет қалыптасады. Бизнес сәулетті сипаттау ұйымдардың бизнес-мақсаттарымен келісілген АТ стратегияны әзірлеуде пайдаланылады;
— АТ-сәулеті. АТ-сәулетін әзірлеуде айнала және АТ ұйымдастыру, ағымдық АТ-ландшафтын бағалау және тексеру жүргізіледі. Одан кейін болашақ бизнес қажеттіліктер үшін икемді, технологиялық негізді ұсына отырып және өзгертулерді жүргізу үшін ресурстармен қамтамасыз ете отырып, бизнес-сәулетті іске асыруды кепілдендіретін АТ сәулетінің болашақ көрінісі қалыптасады.
Сипаттау
АТ-сәулеті оларды келесі енгізу мақсатымен техникалық мамандандыруды әзірлеу және жүйелерді таңдау бойынша жобаларды орындауда пайдаланылады.
— АТ басқару және басшылық ету моделі. Моделді әзірлеуде АТ-процестерін ағымдық басқаруды бағалау және тексеру жүргізіледі. Одан кейін сәулеттік өзгерістерді басқаруды енгізу және ұжымдық сәулетті ұйымдастыруды қабылдаудан барынша көп әсерді қамтамасыз ететін АТ басшылық және басқару моделінің бейімделу моделі қалыптасады.Бізбен байланысыңыз