Жүйені таңдау жұмыс стилін таңдауды білдіреді

Жүйені таңдау жұмыс стилін таңдауды білдіреді

Ағымдық АТ-ортасы, бизнес және операциялар шарттарындағы сын-тегеуріндер және міндеттер.

Басқарушы АТ-директоры одан төмендегілерді талап ететін, қарама-қайшы факторлар шарттарында өзінің қызметін тұрақты түрде жүзеге асырады
— бизнес және АТ арасындағы стратегиялық көріністегі мақсаттарды өзара келісу болмағанда бизнеске арналған құндылықты ақпараттық технологиялар негізінде құру
— өзгерістер үшін ресурстарды ұсыну және қолдауға дайын емес интернді АТ ие бола отырып, бизнес өзгерістерге бағыттау
— өнім берушілерден жабдық және шешімдерге күшті тәуелділік тән АТ-ландшафтсындағы АТ-инвестицияларын оңтайландыру
— трансформация үшін жеткілікті ресурстарға ие болмастан АТ-функцияларын трансформациялау
— Өнімділікті өлшеу және бақылаудың қанағаттандырылмайтын жүйесі дәне жүйесінің төмен сенімділігі шарттарында АТ-сервистерін тұрақты ұсынуды қамтамасыз ету.
КПМГ АТ және бизнесті әрі қарай дамыту үшін оны енгізу стратегияларын қалыптастыру, ауқымды құрылымдық негізді әзірлеу арқылы икемді тәсілдер принциптерінде толықпаған ақпараттық технологиялардың құрылымдық трансформациясы мәселелерінде кеңес береді, АТ-басқарушы директорларының алдында тұрған сын-тегеуріндер мен міндеттерді шешу бойынша қызметтерді ұсынады.


Жүйені таңдау жұмыс стилін таңдауды білдіреді

Жүйені таңдау барлық кәсіпорынға маңызды ықпал етуі мүмкін. Неғұрлым дәл келетін жүйені анықтау бизнес-функцияларды автоматтандыру бойынша міндеттерді шешіп қана қоймай, сондай-ақ дұрыс тәсілде процестік орындауға қатысты жұмыс жағдайындағы анық емес жағдайларды жою есебінен қызметкерлердің ынтасын арттыру, бизнес-процестер циклдерінің ұзақтығын қысқарту, жұмыс стилін өзгерту арқылы қосымша құндылық әкелуі мүмкін.
Жүйелерді таңдау бойынша қызметтер мыналарды қамтиды:
— жүйеге функционалдық және техникалық талаптарды анықтау және бизнес-міндеттер түсінігі мақсатымен шешуші мүдделі тараптармен сұхбат өткізу;
— техникалық және функционалдық талаптарға сәйкес барлық мүмкін шешімдердің ұзақ тізімін құрастыру;
— неғұрлым сәйкес келетін нұсқалардың қысқаша тізімін құрастыру мақсатымен шешімдерді салыстырмалы талдау (бенчмаркинг), ұқсас міндеттердің шешімдерінің мысалдары және үздік тәжірибені талдау, нарықты зерттеу;
— әр нұсқаның декомпозициялық көп өлшемді талдауы және мұқият қарау принциптерінде қысқа тізімнің іріктелген шешімдерінің көрсеткіштері бойынша сандық баға;
— енгізу нәтижелерін бағалау және болжау, жүйелердің неғұрлым сай келетін нұсқалары бойынша ұсыныстарды әзірлеу;
— жүйелердің іріктелген нұсқаларын бекіту процесі арқылы шешуші мүдделі тараптардың күтілімдерінің келісушілігін қамтамасыз ету;
— енгізуге таңдалған жүйелер үшін техникалық маманданымдар әзірлеу.

Бізбен байланысыңыз