Бизнестің үздіксіздігін басқару

Бизнестің үздіксіздігін басқару

Топ-менеджерлердің қауіптенулері статистикамен дәлелденеді: жетекші ресейлік ИТ-компаниялардың біреуінің мәліметтері бойынша, апаттардан кейін өзінің ИТ-құрылымын 10 күннен жылдам қалпына келтіре алмаған, 90%-дан астам ұйымдар бір жылдың ішінде банкроттыққа ұшыраған.

Осындай қауіп-қатерлердің қауіптілігін, сонымен қатарақпараттан және ақпараттық технологиялардан үлкен тәуелделігін ескере отырып, көптеген компаниялар бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз етуді стратегиялық міндет деп қарастырады. Ұқсас міндеттерді жүзеге асыру тек ең күшті және ықтималды тәуекелдерді түсінуді ғана емес, сол сияқты оларға қарсы тұруға ептілікті талап етеді.

KPMG өзінің клиенттеріне бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз етуге және ақпаратты жоғалтудағы тәуекелдерді минималдандыруға көмектеседі. Өзінің жұмысымызда біз стандарттарға және алдыңғы қатардағы тәжірибелерге, сонымен қатар ұқсас міндеттерді шешудегі ең тиімді амалдарды табуға мүмкінджік беретін, біздің сарапшыларға бағдарланамыз.

• Бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз етуді жоспарлау

KPMG мамандары, бизнестің ерекшелігін ескеретін, оның
үздіксіздігін қамтамасыз ету саясаттары мен процедураларын әзірлейді. Біз
қауіп-қатерлерге қарсы әрекеттер сценарийлерін дайындаймыз, оларға жауапты
болатын, мамандарды үйретеміз, сонымен қатар бизнестің сыртқы қауіп-қатерлерден
қорғанысын қамтамасыз ететін, технологиялық шешімдерді ұсынамыз.

• Ақпаратты апаттық қалпына келтіруді жоспарлау

Біздің мамандар сізге ақпаратты қорландырудағы және
төтенше жағдайларда оны қалпына келтірудегі үдерістерді ұйымдастыруда
көмектеседі.

• ИТ саласындағы сынилықты талдау және тәуекелді
басқару 

Сіздің бизнесіңіздің ерекшелігін ескере отырып, КПМГ
мамандары ИТ көзқарасынан ең сыни және осал салалары туралы ақпаратты ұсынады,
сонымен қатар ең қауіпті мен өзіне тәндерін белгілейді.

ИТ-тәуекелдер.

• Бизнес үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарының аудиті

Үздіксіздікті қамтамасыз
ету жоспарын талдай отырып,  сіздің
бизнесіңізді қалай сенімді, тиімді және көкейкесті ету керектігін айтатын
боламыз

Бізбен байланысыңыз