Käibemaks, aktsiisi- ja tollimaks moodustavad sageli suure osa ettevõtte rahavoogudest ning mõjutavad seega tugevasti ettevõtte eelarvepositsiooni. Seoses laienemisega uutele turgudele puutuvad ettevõtjad üha sagedamini kokku probleemidega, mille lahendamine eeldab eri riikide õigusaktide tundmist ning teadmisi mujal maailmas kehtivatest maksudest, maksuaruandluse nõuetest ja võimalikest maksuriskidest. Maksuteemade õigeaegne läbimõtlemine aitab vältida vigu maksude maksmisel ning hoiduda seadusrikkumistest ja nendega seotud karistustest.

KPMG maksunõustajad aitavad teie ettevõttel eri riikide maksuseadusi ja -reegleid järgides leida võimalusi maksukulude ja halduskoormuse vähendamiseks. Tulemuseks võib olla märkimisväärne maksusääst.

Kuidas me aidata saame?

  • Vaatame üle teie ettevõtte praegused maksuarvestuse põhimõtted ja anname nõu, kuidas planeerida käibe-, tolli- ja aktsiisimaksu.
  • Aitame läbimõeldud, maksusäästliku ning seadusega kooskõlas oleva maksupoliitika abil tõhustada äriprotsesse ja vähendada kulusid.  
  • Abistame maksukorralduslike kohustuste täitmisel (registreerimine, maksuaruandlus, maksusummade tagastustaotlused) ning pakume tuge maksuhalduriga suhtlemisel, sh maksurevisjoni korral.