Üha enam ettevõtteid laieneb rahvusvahelistele turgudele ning tööjõu liikumine ühest riigist teise kasvab. Olgu tegemist firmajuhi ümberpaiknemisega ühest riigist teise või töötajate lühiajalise piiriülese töölähetusega, rahvusvahelisel ettevõttel ja selle töötajail tuleb lisaks füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisele tegeleda veel paljude muude, märksa keerukamate ja aeganõudvamate probleemidega. Et vähendada pingeid ja luua jätkusuutlik töökeskkond, vajavad nii tööandjad kui ka töötajad asjatundlikku nõu.

KPMG kogenud maksunõustajad aitavad toime tulla piiriülese liikumisega seotud maksuprobleemidega, immigratsiooni, ümberpaiknemise ja tööõiguse alaste küsimustega. Kuna oleme osa KPMG globaalsest võrgustikust, saame töötajate liikumisega seotud maksukorralduslike küsimuste lahendamisel kasutada eri riikide maksunõustajate abi.

Kuidas me aidata saame?

  • Nõustame ja esindame töötajaid elamis- ja töölubade ning isikut tõendavate dokumentide ja viisade taotlemisel.
  • Registreerime töötajaid töötamise registris ravikindlustuskaitse alustamiseks ja lõpetamiseks.
  • Suhtleme sotsiaalkindlustusametiga piiriüleste töötajate lähetamiseks vajalike dokumentide taotlemisel.
  • Koostame füüsilise isiku tuludeklaratsioone.
  • Nõustame füüsilise isiku residentsust tõendava vormi R täitmisel.
  • Esindame teid suhtluses ning vaidlustes maksu- ja tolliametiga.
  • Viime läbi maksukohutumisi riiki saabuvate ja riigist lahkuvate töötajatega.
  • Nõustame tööandjaid töö- ja võlaõiguse küsimustes, sh lepingute läbirääkimisel, koostamisel või notari juures.
  • Pakume abi palgaarvestusel, deklaratsioonide esitamisel ning vajalike tõendite taotlemisel.