Mida keerukamaks muutub maksundus ning mida aktiivsemalt maksuhaldurid ettevõtteid kontrollivad ja võimalikke pettusi uurivad, seda täpsemalt peavad ettevõtted järgima kõiki maksuseadusi. Paljudel ettevõtetel ei ole aga sisemisi ressursse ja oskusi, et tagada kõigi õigusnormide järgimine.

KPMG maksunõustajad tegutsevad põhimõttel: probleeme on lihtsam ennetada kui neid hiljem maksuvaidluste käigus lahendada. Meil on kogenud meeskond, kes teie soovi korral võtab enda kanda igapäevatoimingud, mis on maksuseaduste järgimiseks vajalikud.

Kuidas me aidata saame?

  • Maksuriskide vältimiseks aitame koostada järelepärimisi maksuhaldurile ja taotlusi maksuhaldurilt siduvate eelotsuste saamiseks.
  • Kui maksuhalduriga on tekkinud eriarvamus, analüüsime olukorda ja pakume välja tegevuskava. Kui seadus võimaldab olukorda mitmeti tõlgendada, anname nõu, kuidas leida teile sobivaim lahendus.
  • Aitame vaidlustada haldusakti või kohtusse pöörduda, kui kohtuvälise lahendi leidmine osutub võimatuks.
  • Aitame leida seaduslikud maksulahendused ka mitterutiinsete tehingute ja mitmeti tõlgendatavate seadusesätete korral.
  • Aitame koostada järelepärimisi rahandusministeeriumile.
  • Aitame ette valmistada maksurevisjoniks vajalikud dokumendid.
  • Maksurevisjoni ajal anname nõu, kuidas vastata maksuhalduri küsimustele.
  • Vajaduse korral esindame teid maksuvaidlustes.