Maksuläbipaistvus näitab ettevõtja usaldusväärsust ja vastutustunnet. Suhtumine maksudesse on muutumas: maksualasest tegevusest ja maksuhaldusest on saanud üks jätkusuutlikkuse mõõdupuid ning maksuläbipaistvus on tihti ettevõtte vastutustundliku käitumise võtmenäitaja.

Juba täna rakendatakse ülemaailmselt erinevaid maksuläbipaistvuse aruandlusstandardeid ja -raamistikke ning neid tuleb üha juurde. Paljud ettevõtjad otsustavad ka vabatahtlikult avaldada oma maksuasjade kohta rohkem infot, et rääkida oma lugu koos laiemate jätkusuutlikkuse eesmärkidega. Maksuläbipaistvus on teekond, mis on igale ettevõttele erinev sõltuvalt majandussektorist, varasemast tegevusest ja eelistatud läbipaistvuse sihtpunktist.

KPMG maksunõustajad aitavad teil paremini mõista ja edendada teie ettevõtte maksuläbipaistvust, et suurendada usaldusväärsust investorite, klientide ja regulaatorite silmis.

KPMG maksumõju aruandlus on uus maksuläbipaistvuse lahendus, mis hõlmab mitmesuguseid teenuseid, mis toetavad teid teekonnal ESG maksuhalduse ja maksuaruandluse arendamisel.

  • Ettevõtte maksupoliitika analüüs või eesmärkidele vastava maksupoliitika väljatöötamine
  • Maksuriskide kindlakstegemine ja analüüs ning kontrolliraamistikus oluliste lünkade tuvastamine
  • Maksuläbipaistvuse võrdlusanalüüs (benchmarking)
  • Maksumõju aruande koostamine või analüüs.