Nüüdisaegses majandusruumis seisavad rahvusvahelised ettevõtted üha sagedamini silmitsi probleemidega, mis tihti ületavad ühe riigi piire. Maksud on üks olulisemaid keskkonna muutujaid, sest soov vähendada ettevõtte üldist maksukoormust määrab ära, millist ettevõttestruktuuri eelistada, kus hoida intellektuaalset omandit ja kuidas korraldada ülemaailmseid tarneahelaid.

KPMG maksunõustajad aitavad juhtida teie ettevõtte maksuriske ning põhjalikult läbi mõelda võimalikud strateegiad ettevõtte äritegevuse ja arengusoovidega seotud tavapäraste, aga ka keerukamate maksuküsimuste käsitlemisel.

Kuidas me aidata saame?

  • Aitame põhjalikult läbi mõelda võimalikud strateegiad teie ettevõtte äritegevuse ja arengusoovidega seotud maksuküsimuste käsitlemisel.
  • Anname nõu rahvusvahelise maksunduse küsimustes (maksukrediit, õigusnormide järgimine, rahvusvahelise äritegevuse kavandamine).
  • Teeme hindamisi ja muid majandusanalüüse.
  • Aitame välja selgitada teile sobivaima ettevõtlusvormi ning leida soodsaid investeerimisvõimalusi, mis vastaksid nii Eesti kui ka välisriikide maksuõiguse nõuetele (sh kinnipeetavate maksude vähendamine, piiriülene rahastamine jne).
  • Abistame erisoodustuste (sh optsioonide) maksustamise küsimustes.
  • Aitame vältida maksuriske tehingutes seotud isikutega nii Eestis kui ka ema- või tütarettevõtja asukohariigis ning koostada välisinvesteeringute plaane. 
  • Anname nõu, kuidas vähendada tegelikku maksumäära ning seeläbi suurendada tulu rahavoogudelt ja luua lisaväärtust aktsionäridele.