Merike Oja

Maksunõustaja, kaudsed maksud

KPMG Baltics OÜ

Merike liitus KPMG-ga 2004.aastal. Tal on üle 20-aastane maksuvaldkonnas töötamise kogemus. Sellest 17 aastat on ta töötanud KPMGs. Merikese vastusala on klientide nõustamine käibemaksu ja teiste kaudsete maksude alal ning tal on mitmekülgne kogemus KPMG võtmeklientide nõustamisel, mis hõlmab näiteks maksuarvestuse kontrolli, tehingupõhist maksuriskide analüüsi, piiriüleste tarneahelate optimeerimist, äritegevuse protsesside täiustamist tegevuse liigendamise või rahakäibe efektiivsema juhtimise kaudu. Merike on Äripäeva Maksukäsiraamatu kaasautor ja ta on hinnatud lektor nii KPMG kliendikoolitustel kui teistel konverentsidel ja seminaridel. Tal on varasem töökogemus avalikus sektoris, Tartu Maakonna Maksuametis ja hiljem Tartu Maksuametis. Eesti Põllumajandusülikoolis luges Merike Oja õppeainet Maksud ja Sisekaitseakadeemias õppeainet Käibemaks

Võta ühendust

e-mail moja@kpmg.com, tel 626 8700.

  • Eesti Põllumajandusülikool raamatupidamise ja rahanduse eriala magister. 2002

  • Eesti Põllumajandusülikool raamatupidamise ja rahanduse eriala bakalaureus. 1999