🙶

Pole kahtlustki, et järgmiste kümnendite kõige olulisemad väljakutsed ja ärivõimalused ettevõtjatele tulevad keskkonna ja inimestega seotud küsimustest. Arvestades Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärki saada aastaks 2050 esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks, tajume regulatiivset, sotsiaalset ja investoritepoolset survet, mis nõuab, et muutuksime oma tegevuses kiiresti jätkusuutlikumaks. Jätkusuutlikkus ei tähenda siiski ainult rohelisemat energiat ja kasvuhoonegaaside vähendamist, vaid hõlmab ka seda, kuidas me hoolime inimestest ja ühiskonnast ning milliseid ärijuhtimise tavasid järgime (ESG tervikvaade).

KPMG näeb jätkusuutlikkuses võimalust seada küsimärgi alla vanad, ebaefektiivsed käitumismustrid, väärtustada rohkem inimesi ja leida innovatsiooni kaudu uusi kasvuvõimalusi.
Loome üheskoos jätkusuutliku tuleviku!


🙸

Marko Rebane
Jätkusuutlikkuse juhtivnõustaja


5000 +

ESG eksperti üle maailma

40

ESG eksperti Eesti-Soome KPMG meeskonnas

1.5 mld

KPMG investeeringute maht ESG teenuste, spetsialistide ja tehnoloogia arendusse

17

Sektorit teenindatud 146 riigis

6 sammu ESG strateegia loomiseks sinu organisatsioonis

ESG nõustamisteenused

Viime läbi ESG mõjude, riskide ja võimaluste analüüs (materiality analysis). Määratleme ettevõtte jätkusuutlikkuse ambitsiooni, teostame hetkeolukorra analüüsi ja loome pikaajalise strateegia koos tegevuste, eesmärkide ja mõõdikutega. 

Leiame üles valdkonnad, kus ESG-keskne lähenemine aitab kokku hoida kulusid, avada uusi kasvuvõimalusi ja kasvatada ettevõtte väärtust. Aitame ettevõtetel üles ehitada innovatsioonikeskset organisatsiooni, minna üle efektiivsematele ja ringsetele lahendustele ning ellu viia ESG eesmärke.

Aitame ettevõtjatel orienteeruda jätkusuutlikkuse aruandluse standardite ja EL Taksonoomia määrus rakendamise keerulisel maastikul ning teostame vastavusanalüüse või kindlustandvat auditit.  

KPMG eksperdid aitavad organisatsioonil hinnata kliimaga seotud füüsilisi ja ülemineku (nt õiguslikke, tehnoloogilisi, turu, maine) riske mõõta kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälge ja panna paika vajalikud meetmed, riskide leevendamiseks või nendega kohanemiseks.  

ESG teemade laiapõhjalisus ja sellega seotud aruandlus nõuab ettevõtjatelt süsteemset lähenemist, efektiivset andmehaldus ja arvukate jätkusuutlikkuse KPI-de monitoorimist. Meie KPMG Lighthouse on globaalne kompetentsikeskus, mis ühendab viimaseid tehnoloogiaid ja andmeanalüütika valdkonna tippspetsialiste: andmeteadlasi, analüütikuid ja programmeerijaid.

KPMG on roheliste äriideede usaldusväärne kasvupartner, kellega koos maailma muuta. Omame pikaaegset nõustamiskogemust nii raha kaasamisel kui ka strateegiliste ostu-müügi tehingute läbiviimisel, sh ka ESG due diligence teostamisel ning jätkusuutlikkusega seotud riskide ja võimaluste tuvastamisel. 

Advokaadibüroo KPMG Law annab meie ESG nõustamisteenustele kindluse, et jätkusuutlikkuse poliitikaga kaasevaid õigusmuudatusi Euroopa Liidus ja siseriiklikel tasanditel võetakse arvesse ettevõtte pikaajaliste riskide ja võimaluste kaardistamisel ning jätkusuutlikkuse strateegia kujundamisel.

Maksuläbipaistvus näitab ettevõtja usaldusväärsust ja vastutustunnet ning toob päevavalgele maksude olulise rolli ühiskonda panustamisel. KPMG maksumõju lahendused hõlmavad maksupoliitika analüüsi või selle väljatöötamist, riskianalüüsi, võrdlusanalüüsi (benchmarking) teostamist ning maksumõju aruande koostamist. Loe lähemalt

KPMG kogenud riskinõustamise ja siseauditi valdkonna eksperdid aitavad tagada, et langetatud otsused ja plaanitavad tegevused vastavad eesmärkidele, on kooskõlas õigusaktidega ning tagavad organisatsiooni ressursside säästliku, tõhusa ja mõjusa kasutamise. 

KPMG aitab luua vastupidava ja usaldusväärse digitaalse maailma. Pakume erinevaid teenuseid alates talituspidevusplaanide auditeerimisest, koostamisest ja rakendamise nõustamisest kuni küberturvalisuse kitsaskohtade kaardistamise, tehniliste testimiste, küberkoolituste ning riskianalüüsi läbi viimise ja riskikäsitlusplaanide koostamiseni ning nõustamiseni välja.

KPMG on partnerina globaalsete ESG arengute keskmes. Meid usaldavad kohalikud ja rahvusvahelised kliendid

Võta meiega ühendust