Karen Einre

Riskinõustamise, siseauditi ja uurimisteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Karen Einre töötab KPMG Baltics OÜ-s alates 2016. aastast ning juhib riskinõustamise, siseauditi ja uurimisteenuste valdkondi. Varasemalt töötas Karen aastaid finantssektoris ning tegeles eelkõige õigus- ja vastavusriski juhtimisega, koordineerides mh vastavuskontrollialaseid teenuseid üheksas riigis. Ka käesoleval ajal on oluline osa Kareni riskinõustamis- ja auditiklientidest erineva suuruse ning tegevusvaldkonnaga finantssektori esindajad, nii erinevad krediidiasutused, investeerimisturuosalised kui ka näiteks makseasutused. Karen aitab neid sisekontrollisüsteemide ja riskijuhtimisega seotud küsimustes, aga ka näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel. Samuti nõustab Karen riskijuhtimise teemadel erinevate tegevusalade kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid, näiteks transpordi- ja energeetikavaldkonnas, ning mitmeid avaliku sektori esindajaid. Karen on Certified Internal Auditor (CIA) ja Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

  • Tartu Ülikool, magister, õigusteaduskond, 2011

  • Tartu Ülikool, bakalaureus, õigusteaduskond, täiendav lisaõpe majandusteaduskonnas, 2009

  • CIA (Certified Internal Auditor)

  • ICA (International Compliance Association) „International Advanced Certificate in Compliance“ (omandatud kiitusega)

  • Eesti Vabariigi atesteeritud siseaudiitor