Marilin Saluveer

ESG trendide suunanäitaja, keskkonna ekspert

KPMG Baltics OÜ

Marilin on kirglik jätkusuutlikkuse valdkonna ekspert, olles sillaks teadusliku ja ärilise mõttemaailma vahel – taustalt teadlane, kelle eesmärgiks on toetada kliente nende teekonnal jätkusuutlikuma äritegevuse suunas.

Marilin panustab KPMG-s ESG nõustamisteenuste arendamisse nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil ning toetab kliente, nõustades neid peamiselt ESG strateegia, jätkusuutlikkuse aruandluse ning kliimariskide teemadel.

Enne KPMG-ga liitumist töötas Marilin Keskkonnaametis veespetsialistina, kus nõustas nii era- kui ka avalikku sektorit erinevates veealastes küsimustes.

Vabal ajal keskendub Marilin enda loomingulisele poolele, peamiselt laulmisele ja kirjutamisele. Ta usub, et loovus ja kastist välja mõtlemine on väga olulised ka selleks, et maailma muuta ning kliimaprobleeme lahendada.

  • Magister, keskkonnatehnoloogia (integreeritud veemajandus), Imperial College London

  • Bakalaureus, keskkonnateadus (jätkusuutlik keskkonnajuhtimine), University of Southampton

  • Thiele, C.J., Hudson, M.D., Russell, A.E. et al. Microplastics in fish and fishmeal: an emerging environmental challenge?. Sci Rep 11, 2045 (2021).https://doi.org/10.1038/s41598-021-81499-8