Hea lugeja!

Teie ees on KPMG esimene jätkusuutlikkusele pühendatud uudiskiri. Soovime oma esimese kirjatükiga kohe alguses leevendada levinud hirmu, et jätkusuutlikkuse teekond ettevõtte jaoks on midagi bürokraatlikku või liigselt kulukat.  

Seda müüti aitab loodetavasti ümber lükata meie kliendi R8 Technologies lugu, kelle AI-põhine programm võib hoonetele tuua kohe esimesest päevast alates kuni 40% väiksemad energiaarved (loe artiklit). Või näiteks KPMG globaalne uuring, millest selgub, et tugeva ESG strateegiaga ettevõtte eest on investorid juba täna valmis maksma 5-10% rohkem (loe artiklit). 

Kust alustada? Ettevõtte sisesele innovatsioonile annab tõuke alustamine ESG mõjude analüüsiga, millest kirjutab KPMG vandeaudiitor Andres Soosalu uue Euroopa Liidu kestlikkuse aruande kontekstis (loe artiklit). Niisamuti tasub külastada uut Swedbanki jätkusuutlikkuse Hub’i, kuhu KPMG jätkusuutlikkuse vanemnõustaja Elina Vahi andis meiepoolse panuse (loe artiklit).  


Marko Rebane | KPMG jätkusuutlikkuse juhtivnõustaja 

KPMG kliendi lugu: R8 Technologies digitaalne operaator Jenny loob hoonetele kuni 40% energia kokkuhoidu

Marko Rebane | KPMG jätkusuutlikkuse juhtivnõustaja 

Eesti suurimate ostukeskuste ja ärikvartalite juhtimise on viimase paari aasta jooksul tasapisi üle võtnud AI-põhine programm nimega Jenny. Kohaliku ettevõtte R8 poolt välja töötatud digitaalne operaator suudab saavutada kuni 40%-lise säästu hoonete energiatarbimises ja aitab saavutada ettevõtte jätkusuutlikkuse eesmärke – efektiivsem ressursikasutus tähendab vähem CO₂ heitkoguseid ja väiksemat jalajälge. 

R8 Technologies on ükssarviku staatusesse pürgiv TalTech’i AI õppejõudude ja ettevõtjate poolt loodud ettevõte. R8 Jenny on AI põhine programm, mis ühendatakse kaasaegsete hoonete juhtimissüsteemidega ja mis võimaldab saavutada soovitud hoone sisekliima väga efektiivse ressursikasutuse juures. Seda tänu mineviku, oleviku aga ka tuleviku andmete kasutusele ja prognoosimisele, 24/7 pidevale tööle ja sadadele väikestele muudatustele hoone juhtimissüsteemis päevas, millest kuu lõpuks kujuneb ühtekokku 15%-40% energiakokkuhoid.

KPMG teeb koostööd R8-ga, et pakkuda kinnisvara omanikele jätkusuutlikkuse strateegia täislahendust – alates eesmärkide määratlemisest kuni reaalsete muutuste elluviimise, monitoorimise ja ESG aruandluseni.  

KPMG globaalne uuring: ESG on saamas M&A tehingutes määravaks

Marko Rebane | Jätkusuutlikkuse juhtivnõustaja

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisküsimuste (ESG) tehingueelse analüüsi (due diligence) jõudmine ettevõtete ostu- ja müügitehingute protsessi ei ole üllatav. Kliimakriisi, ühiskonna arengu ja inimeste heaoluga seotud küsimused on ÜRO säästva arengu 17 eesmärgi tõukel jõudnud kiirete sammudeni seadusloomes ja majanduskeskkonna ümberkorraldamisel. Näiteks Euroopa Liidu rohelise kokkulepe eesmärk on muuta EL siseturg tänapäevaseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks, tagades muuhulgas selle, et kasvuhoonegaaside netoheide oleks 2050. aastaks viidud nulli ja majanduskasv on lahutatud ressursikasutusest. 

M&A tehingud ESG turuliidritega kui võimalus muutuvas ärikeskkonnas
Ettevõtete ühinemised ja omandamised (M&A) sagenevad just siis, kui toimuvad fundamentaalsed muutused regulatiivses või tehnoloogilises keskkonnas – ettevõtjad otsivad muutuste tuules uusi kasvuvõimalusi või maandavad riske. M&A strateegilise tööriistana võimaldab kiiresti siseneda uutesse tärkavatesse turgudesse, eemalduda hääbuvatest äridest või kõrvaldada puudujääke konkurentsivõimes. 

Et teada saada, kuidas jätkusuutlikkusega seotud trendid tehingute turgu täna mõjutavad, küsitles KPMG globaalselt rohkem kui 150 aktiivset M&A turuosalist Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrika piirkonnas. Uurisime neilt, kuidas keskkonnaalased, sotsiaalsed ja ettevõtete valitsemisega seotud tegurid (ESG) inkorporeeritakse tehingueelsesse analüüsi (due diligence) ning otsustusprotsessi – mis töötab, mis ei tööta ja milliste väljakutsega silmitsi seistakse. 

Euroopa Liit astus suure sammu edasi kestlikkuse aruannete osas

Andres Soosalu | Raamatupidamisnõustaja, jätkusuutlikkuse aruandlus, vandeaudiitor

​2023. aasta 5. jaanuaril jõustus CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), mis seab Euroopa Liidu üleselt ettevõtetele kestlikkuse aruande koostamise kohustuse. Liikmesriikidel on aega kuni
6. juulini 2024.a., et antud direktiiv ka kohalikesse seadustesse üle võtta.

Kellel ja millal on kohustus kestlikkuse aruanne koostada?

➜ Kõik suured avaliku huvi üksused, kellel
on üle 500 töötaja, peavad avaldama esimese kestlikkusaruande 2024. aasta kohta.
➜ Kõik suurettevõtted peavad avaldama esimese kestlikkusaruande 2025. aasta kohta. Ettevõte on suurettevõte, kui kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandekuupäeva seisuga ületatud: müügitulu 40 miljonit eurot, varad
20 miljonit eurot ja keskmine töötajate arv 250.
➜ Väikesed ja keskmise suurusega
avaliku huvi üksused peavad aruande esitama 2026. aasta kohta, kuid neil on ka võimalus kasutada esimesel kahel aastal aruande esitamise vabastust.

Eelpool mainitud suuruse piirmäärad kehtivad
ka konsolideeritud aruannetele. Seejuures on aruande koostamise vabastus nendel suurettevõtetel, kelle emaettevõte koostab direktiivikohase kestlikkusaruande, mis hõlmab antud ettevõtet ja selle tütarettevõtteid, juhul kui neid on.

 

KPMG panustab Swedbanki jätkusuutlikkuse HUB’i

Elina Vahi | Jätkusuutlikkuse vanemnõustaja

Mis on kestlikkuse aruandlus ja miks see oluline on?
Kliima- ja keskkonnaprobleemide esile kerkimine on tekitanud uusi riske, millest ettevõtted ei saa enam mööda vaadata. Maailma Majandusfoorum on hinnanud, et vähemalt järgmisel kümnendil mõjutab äritegevust peamiselt just ESG valdkond. Üha rohkem ettevõtteid on hakanud koostama kestlikkuse aruandeid. Selle põhjuseks ei ole ainuüksi seaduse kohustus, vaid ka mõistmine, et keskkonnaküsimused, sotsiaalsed aspektid ja juhtimiskvaliteet mõjutavad ettevõtte finantstulemusi ning väärtust.

Kestlikkuse aruandlus ei ole enam pelgalt suurte ettevõtete pärusmaa, vaid mõjutab kogu ettevõtlust. Ettevõtted, kes jätkusuutlikkuse raporteid ei koosta, võivad ühel hetkel ootamatult avastada, et on konkurentidest lootuselt maha jäänud. Selleks, et ESG põhimõtteid ettevõttes juurutada ja esimene kestlikkuse aruanne koostada, kulub keskeltläbi 6–18 kuud.

KPMG ja Swedbanki koostöö
Swedbank on tänaseks arendanud välja oma jätkusuutlikkuse Hub’i – veebikeskkonna, mis on suunatud just ettevõtetele ning kus jagatakse soovitusi ja näpunäiteid, kuidas organisatsiooni finantstervist hoida ja ESG teemadega kursis olla. Koostöös Swedbank’ga jagavad jätkusuutlikkuse Hub’is oma ekspertteadmisi ka KPMG nõustajad. 

Vaata lähemalt KPMG jätkusuutlikkuse vanemnõustaja Elina Vahi videost, kuidas iga ettevõte saaks alustada enda jaoks oluliste jätkusuutlikkuse teemade kaardistamise ja valimisega: Kestlikkuse aruandlusega tuleks alustada juba täna (swedbank.ee)

Võta meiega ühendust