Eesti suurimate ostukeskuste ja ärikvartalite juhtimise on viimase paari aasta jooksul tasapisi üle võtnud AI-põhine programm nimega Jenny. Kohaliku ettevõtte R8 poolt välja töötatud digitaalne operaator suudab saavutada kuni 40%-lise säästu hoonete energiatarbimises ja aitab saavutada ettevõtte jätkusuutlikkuse eesmärke – efektiivsem ressursikasutus tähendab vähem CO2 heitkoguseid ja väiksemat jalajälge.

R8 Technologies on ükssarviku staatusesse pürgiv TalTech’i AI õppejõudude ja ettevõtjate poolt loodud ettevõte. R8 Jenny on AI põhine programm, mis ühendatakse kaasaegsete hoonete juhtimissüsteemidega ja mis võimaldab saavutada soovitud hoone sisekliima väga efektiivse ressursikasutuse juures. Seda tänu mineviku, oleviku aga ka tuleviku andmete kasutusele ja prognoosimisele, 24/7 pidevale tööle ja sadadele väikestele muudatustele hoone juhtimissüsteemis päevas, millest kuu lõpuks kujuneb ühtekokku 15%-40% energiakokkuhoid.

KPMG teeb koostööd R8-ga, et pakkuda kinnisvara omanikele jätkusuutlikkuse strateegia täislahendust – alates eesmärkide määratlemisest kuni reaalsete muutuste elluviimise, monitoorimise ja ESG aruandluseni.  

Eesti kaubanduse lipulaev kui Baltikumi suunanäitaja

Viru Keskus on Baltikumi jätkusuutlikuim ostukeskus, mis opereerib Tallinna kesklinnas juba üle 20 aasta ning on nimetatud kohaliku kaubanduse lipulaevaks. 2019. aastast on keskusele ainukesena Baltikumis omistatud LEED Platinum vastutustundlikkuse tase, mille aluseks on muuhulgas säästlik energiakasutus ja kuni 50% väiksemad kommunaalarved.

“Energia kokkuhoid on valdkond, kus tänapäeval on selgelt nähtav hea tasuvus. Keskkonnaalaste eesmärkide tõttu on kõik energiakokkuhoiule suunatud projektid saanud ka täiendava motivatsiooni,” täheldab Viru Keskuse tegevjuht Gertti Kogermann. “Oleme ammu otsinud võimalusi muuta efektiivsemaks kõiki majas toimivaid süsteeme ventilatsioonist soojustamiseni, leida nendevahelist sünergiat ja arvan, et praegu on meil rakendatud üks Eesti parimaid lahendusi,” lisab Kogermann, viidates koostööle R8-ga. Aastaid tagasi ja esmalt Viru Keskuse peal testitud lahendus on nüüdseks jõudnud rohkem kui 19 riiki ning lubab kuni 40% energia kokkuhoidu igale kliendile juba alates esimesest päevast.

Viru Keskuses võttis platvormi ühendamine kõikide juhtivate süsteemidega aega, kuid suure töö tulemusel hakkas iseõppiv tehniline abiline teostama nii jooksvat analüüsi kui ka süsteemide korrigeerimist ja juhtimist. “Täna jälgib R8 maja õhu kvaliteeti, ventilatsiooni, soojustust, jahutust ja energia tarbimist ligi 20 000 andmepunktiga. Pärast mõõtmisi seotakse näidud kokku kõikide väliste ja sisemiste ülesannetega, mis on maja poolt talle enne määratud. Tulemuseks on parem majasisene heaolu ja tõeliselt suur energia kokkuhoid.”

Keskuse tegevjuhi hinnangul aitas süsteemide automatiseerimine, ühtlustamine ja tehisintellektiga ühendamine saavutada järgmist tõhususe taset. Mis veelgi parem, aja jooksul digitaalne töötaja R8 Jenny täiustab pidevalt iseenda tulemusi ja õpib maja järjest paremini tunda. Tulemuseks koos teiste jooksvate investeeringutega on peaaegu poole võrra väiksemad kommunaalarved.

Efektiivsus ja jätkusuutlikkus kui äri toetavad eesmärgid

Energia kokkuhoid tähendab automaatselt ka peegeldust ettevõtte jooksvates kuludes, kuid tänapäeval on ressursitõhususel ka veelgi olulisem mõju võitluses kliima soojenemisega. “Iga tarbitud energiaühik tähendab lõppkokkuvõttes CO2 emissiooni, eriti sügisesel-kevadisel ajal kui tuul ei puhu, hüdroelektrijaamad töötavad väiksema koormusega ja päike sageli ei paista nii palju kui vaja. R8-s oleme harjunud mõtlema, et kõige rohelisem energia, on kokkuhoitud energia ja seega näitame oma positiivset mõju kliimale ka kokkuhoitud CO2 tonnides, mida on hetkel üle 34 000 tonni,” tutvustab jätkusuutlikkuse alustala R8 CIO ja AI teadlane Dr. Ahmet Köse.

Ahmeti sõnul on kahjulike süsiniku emissioonide ärahoidmine võimalik eelkõige tänu klientidele, kes on nõus panustama oma süsteemide efektiivistamisele. “Töötame klientidega Soomest ja Taanist kuni Hispaaniani välja ning näeme, et absoluutselt igal hoonel on efektiivistamise potentsiaal sel lihtsal põhjusel, et ükski baassüsteem ja inimene ei ole võimelised töötama täie tähelepanuga 24/7. Ent AI teeb seda ning tulemuseks on, et iga meiega liituva hoone energiaklass programmi rakendamisel koheselt tõuseb ühe astme võrra,” lisab Ahmet.

Tänu üheainsa programmi rakendamisele saab nii vähendada kulusid kui ka vastata jätkusuutlikkuse nõuetele ja Euroopa Parlamendi uutele standarditele hoonete energiaklasside osas. 

Efektiivsus, ESG eesmärkide saavutamine ja toetus aruandluse osas ühe lahendusega

Ligikaudu 36% Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustest on otseselt või kaudselt seotud kinnisvarasektoriga. Arvestades EL-i rohelise kokkuleppe eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, asuvad kinnisvaraomanikud regulatiivse, sotsiaalse ja investorite surve all, et muutuda jätkusuutlikumaks. Kuid see ei puuduta ainult heitkoguseid ja energiat (keskkonnamõju aspekte) - jätkusuutlikkus on ka see, kuidas me hoolime inimestest ja ühiskonnast ning milliseid ärijuhtimise tavasid järgime (raamistik, mida tuntakse ESG-na).

Alates 2025. majandusaastast tuleb suurtel kinnisvaraomanikel jätkusuutlikkuse (ESG) alased tegevused, eesmärgid ja KPI-d avalikustada nende iga-aastastes majandusaruannetes. See tuleneb Euroopa Liidu poolt vastu võetud CSRD direktiivist (Corporate Sustainability Reporting Directive). Kestlikkuse aruandluse nõue 2025. aastast laieneb ettevõtetele, mis vastavad kahele kolmest kriteeriumist: varade väärtus >20 miljonit eurot, müügikäive >40 miljonit eurot, >250 töötajat. Väikesed ja keskmise suurusega avaliku huvi üksused peavad aruande esitama 2026. aasta kohta.

"KPMG näeb jätkusuutlikkust, samuti ESG aruandlusega kaasnevat läbipaistvust strateegilise võimalusena – see soodustab organisatsioonis innovatsiooni ja toob reaalset kasu ettevõtetele, inimestele ja planeedile. See on ühtlasi ka tööriist, kuidas suhelda oma sidusrühmadega ja näidata, et ettevõte suhtub tõsiselt nende ootustesse. Sellepärast on meil väga hea meel R8 Technologies koostöö üle. Nende AI-põhine programm lahendab palju probleeme, millega hooneoperaatorid praegu silmitsi seisavad – praktilise probleemi, kuidas saavutada kehtestatud jätkusuutlikkuse eesmärke energiatõhususe, kasvuhoonegaaside heitkoguste, õhukvaliteedi ja inimeste heaolu osas ning usaldusväärsete andmete kättesaadavuse, jälgimise ja aruandluse küsimused. Nupulevajutusega genereerib R8 Jenny aruande, mis on valmis kasutamiseks ka ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandluse (CSRD) vajaduste tarbeks," ütleb Marko Rebane, KPMG Balticsi jätkusuutlikkuse juhtivnõustaja.

 

Huvi korral R8 tehnoloogia ja jätkusuutlikkuse lahenduste vastu, võta meiega julgelt ühendust e-posti aadressil mrebane@kpmg.com