Mis on kestlikkuse aruandlus ja miks see oluline on?

Kliima- ja keskkonnaprobleemide esile kerkimine on tekitanud uusi riske, millest ettevõtted ei saa enam mööda vaadata. Maailma Majandusfoorum on hinnanud, et vähemalt järgmisel kümnendil mõjutab äritegevust peamiselt just ESG valdkond. Üha rohkem ettevõtteid on hakanud koostama kestlikkuse aruandeid. Selle põhjuseks ei ole ainuüksi seaduse kohustus, vaid ka mõistmine, et keskkonnaküsimused, sotsiaalsed aspektid ja juhtimiskvaliteet mõjutavad ettevõtte finantstulemusi ning väärtust.

Kestlikkuse aruandlus ei ole enam pelgalt suurte ettevõtete pärusmaa, vaid mõjutab kogu ettevõtlust. Ettevõtted, kes jätkusuutlikkuse raporteid ei koosta, võivad ühel hetkel ootamatult avastada, et on konkurentidest lootuselt maha jäänud. Selleks, et ESG põhimõtteid ettevõttes juurutada ja esimene kestlikkuse aruanne koostada, kulub keskeltläbi 6–18 kuud.

Konkurentsis võidavad kiiremad

Parim soovitus on alustada ESG aruandlusega praegu, isegi kui seadused selleks (veel) ei kohusta. Jätkusuutlikkuse aruannete parima praktika kohaselt peab ettevõte suutma tõendada oma ESG tulemusi mitte ainult aasta kaupa, vaid vähemalt kolme aasta lõikes ja muutuspõhiselt, et näidata ka võrdlustulemusi ja arengut.

Ettevõtte jätkusuutlikkuse poliitika on osa ettevõtte äristrateegiast – ESG aruande koostamise töövahendeid saab kasutada ka äristrateegia tugevdamiseks. Ettevõtte jaoks on jätkusuutlikkuse aruandlusest enim kasu siis, kui kestlikkuse kaudu hinnatakse ka äririske ja -võimalusi, ettevõtet mõjutavaid trende ning riskijuhtimise protsesse. Kestlikkusaruandlus võimaldab ettevõttel olla sidus- ja sihtrühmade jaoks nähtavam ning läbipaistvam.

KPMG ja Swedbanki koostöö

Swedbank on tänaseks arendanud välja oma jätkusuutlikkuse Hub’i – veebikeskkonna, mis on suunatud just ettevõtetele ning kus jagatakse soovitusi ja näpunäiteid, kuidas organisatsiooni finantstervist hoida ja ESG teemadega kursis olla. Koostöös Swedbank’ga jagavad jätkusuutlikkuse Hub’is oma ekspertteadmisi ka KPMG nõustajad.

Vaata lähemalt KPMG kestlikkusaruandluse spetsialisti Elina Vahi videost, kuidas iga ettevõte saaks alustada enda jaoks oluliste jätkusuutlikkuse teemade kaardistamise ja valimisega: Kestlikkuse aruandlusega tuleks alustada juba täna (swedbank.ee)