• 1000

Transfer Pricing sat i kontekst

Transfer pricing er et stort fokusområde for skattemyndigheder og multinationale virksomheder rundt omkring i verden. Dette skyldes den globale politiske debat om selskabsskatter og udfordringerne, som  skattemyndighederne står over for i en globaliseret økonomi.

På baggrund af OECD transfer pricing guidelines, politiske tiltag- og initiativer har adskillige lande indført mere stringente transfer pricing-reguleringer, herunder betydelige sanktioner for manglende overholdelse af skatteregler. Dette, kombineret med det stigende antal revisioner og uenigheder både med og mellem skattemyndigheder, som understreger vigtigheden af, at multinationale virksomheder omhyggeligt fastlægger deres transfer pricing-politikker og er i stand til at dokumentere, at alle kontrollerede transaktioner udføres i henhold til armslængdeprincippet.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Operationel transfer pricing

  • Vi kan assistere med at bygge bro mellem transfer pricing-politikker, enterprise resource planning ("ERP")-løsninger, regnskaber og selvangivelser samt udvikle effektive styringsrammer, der understøtter de processer, der er nødvendige for en vellykket implementering af anvendte transfer pricing-opsætninger/-politikker.

Konfliktløsning

  • Skattemyndigheder verden over fortsætter med at øge deres kontrol af transfer pricing. Vi kan bistå med at løse transfer pricing-uenigheder gennem diverse ydelser og tilgange. Herunder kan vi særligt assistere med udarbejdelse af forudgående prisaftaler, varetage forhandlinger med kompetente myndigheder, voldgift og retssagsstøtte.

Value chain management

  • Vi tilbyder assistance i forbindelse med integrering af skatteplanlægning i forretningsdrift. Dette med henblik på at maksimere vækstmuligheder, minimere udgifter og risici, øge afkastet af investeringer og fremme effektiviteten på tværs af driften. Læs mere.

Compliance og (global) transfer pricing-dokumentation

  • Assistance til styring af risici inden for det nuværende miljø med detaljerede regler for transfer pricing, strenge dokumentationskrav, sofistikeret revisionspraksis og betydelige sanktioner for manglende overholdelse, hvilket er understøttet af vores tætte samarbejde med vores globale transfer pricing-netværk.

Planlægning

  • Assistance til udarbejdelse af transfer pricing-politikker, som understøtter jeres finansielle position og forretning. Derudover assisterer vi også med en bæredygtig og fremtidssikrikret skatteplanlægning, der understøtter vores kunder i takt med at forretnings- og markedsforholdene ændrer sig.

Hvorfor vælge os?

Vores transfer pricing-specialister er en del af et effektivt internationalt netværk, der kan hjælpe med at skræddersy/forme brugbare og operative transfer pricing-strategier til jeres behov, der skaber værdi og samt bidrager til at få igangsat og implementeret forretningsmæssige beslutninger.

Vi er anerkendt for at mestre globale udfordringer, være innovative, visionære, fremsynede, fremtidsorienterede og med kunden i centrum have fokus på kvalitet og rettidighed. Vi fokuserer på at forstå vores kunder i alle aspekter af deres forretning, så vi kan konvertere viden og planlægning til værdi.