У період полікризи бізнес шукає не тільки шляхи виживання, а й можливості для розвитку. Розуміючи, що звичні стратегії втрачають актуальність, а життя в умовах невизначеності – це нова норма, лідери та лідерки знаходять свої рецепти збереження та розвитку компаній і трансформації бізнес-процесів. Важливим фокусом нових підходів є людиноцентричність у бізнесі, як всередині команд, так і у відносинах з клієнтами та іншими зацікавленими сторонами.

Ми дослідили та проаналізували результати досліджень KPMG CEO Outlook 2023 та Погляд бізнес-лідерок у світі та Україні 2023 – опитувань, які провела мережа фірм KPMG серед світових керівників і керівниць компаній з різних континентів, з різних галузей і масштабів бізнесу, щоб зрозуміти, яке місце відводять лідери принципам IDE (інклюзивності, різноманітності та рівності) в контексті тренду на впровадження ESG-порядку денного та загальної оцінки стану економіки у світі. Більш розлогу та детальну інформацію про погляди лідерів бізнесу ви можете знайти у згаданих дослідженнях.


Вплив полікризи на бізнес і економіку

На тлі війни генеральні директори демонструють оптимізм та прогнозують позитивні зрушення. Їх впевненість у світовій економіці залишається загалом незмінною, перевищуючи рівень довіри, що існував до пандемії COVID-19. Майже три з чотирьох опитаних генеральних директорів (73%) впевнені в перспективах розвитку економіки протягом наступних трьох років (порівняно з 71% минулого року). Однак впевненість генеральних директорів у перспективах зростання власної компанії знаходиться на мінімальному рівні за останні три роки і складає 77%.

Однак, як показало опитування жінок-лідерок, лише 30% жінок-лідерок в Україні впевнені щодо перспектив зростання світової економіки на найближчі три роки. У світовому опитуванні 43% жінок на керівних посадах дотримуються такого ж оптимізму.

При цьому переважна більшість лідерок (67% в Україні і 72% у світі) демонструють оптимізм та переконані у майбутньому зростанні їхніх організацій. Жінки на керівних посадах в Україні менш оптимістичні, коли йдеться про життєстійкість країни.

Адаптація стратегії лідерства

Близько 90% жінок-лідерок вважають, що в умовах нестабільного бізнес-клімату критично важливо адаптувати бізнес до мінливого середовища і нових викликів. 99% опитаних СЕО адаптували або планують адаптувати свою бізнес-стратегію зростання протягом наступних трьох років.

64% українських жінок і 76% жінок-лідерок у світі стверджуюсь, що загалом адаптувались до полікризи як до «нової норми», а дві третини жінок-лідерок серед опитаних в Україні і світі адаптували свій стиль керівництва під виклики сьогодення.

Woman with a tablet

ESG як необхідна складова бізнес-стратегії

Впровадження ESG-порядку денного у стратегію розвитку компанії – тренд, який став обов’язковою вимогою стейкхолдерів практично до кожного бізнесу. В Україні це питання стоїть особливо гостро, адже відповідає очікуванням міжнародних інвесторів, які планують брати участь у повоєнній відбудові економіки країни.

Керівники компаній дедалі частіше визнають, що ESG є невід'ємною частиною їхньої корпоративної стратегії, яка допомагає забезпечити стійкість компаній та їхнє довгострокове зростання навіть в умовах численних геополітичних та економічних викликів. 64% СЕО з усього світу відчувають очікування громад, що бізнес частково візьме на себе функцію держави, щоб подолати такі виклики, як забезпечення IDE, кліматичні ризики чи дотримання соціальної справедливості.