İnşaat

İnşaat

KPMG İnşaat Sektörü Ekibi, müşterilerimizin başarılı sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

KPMG İnşaat Sektörü Ekibi, müşterilerin başarılı sonuçlara ulaşmasını desteklemektedir.

Son yıllarda kurumsal ve bireysel yatırımcıların gözdesi haline gelen altyapı sektöründe başarılı yatırım kararları almak için, yerel piyasa unsurlarına hakim olmak gerekmektedir.

Gelişmekte olan Türkiye ekonomisi ülke alt yapısının geliştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için gerekli altyapı yatırımları giderek artmaktadır. Altyapı ihtiyacına olan büyüyen talep ve sektörel gelişmeler hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Türk müteahhitleri bir yandan iç piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken bir yandan da dünyanın birçok ülkesinde önemli başarılara imza atmaya devam etmektedir.

Türkiye son dönemde altyapısındaki gelişimi ve özellikle ulaştırma, enerji, kamu hizmetleri ve iletişim alanlarında ileriye dönük projeleri gerçekleştirme stratejisiyle hareket etmektedir. Bu nedenle yapılış modeline bağlı olarak bu projelerin finansmanı üzerinde artan bir ilgi mevcuttur.

KPMG Altyapı sektör ekibi, deneyimli ve sektör dinamiklerine hakim kadrosu ile performansı iç ve dış etkenlere oldukça bağlantılı ve karmaşık sorunları olan bu sektörün mevcut pozisyonunu ve gelişimini dikkatle izlemektedir.

KPMG nasıl yardım edebilir?

KPMG Türkiye altyapı sektör ekibi her biri konusunda uzman ve her türlü ihtiyacınıza cevap verebilecek yeterlilikte deneyimli uzmanlardan oluşmaktadır. Altyapı sektör uzmanlarımız, müşterilerimizin başarılı sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olabilmek için müşterilerimizin kurumsal ihtiyaç ve ticari hedefleri doğrultusunda onlara sürekli destek sağlamaktadır.

KPMG altyapı sektör uzmanları olarak, müşterilerimizin ticari faaliyetlerinin tüm aşamalarında büyüme ve gelişmelerine yardımcı olmak için dünya çapında sahip olduğumuz sektör odaklı uzmanlığımızı yerel bilgi ve deneyimimizle müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. KPMG Türkiye uzmanları, diğer ülkelerdeki KPMG ofisleriyle yakın işbirliği içerisinde çalışmakta olup, dünyanın 155 ülkesinde sektöre özgü bilgi birikimine ulaşma imkânına sahiptir.