Elektrik ve Altyapı

Elektrik ve Altyapı

KPMG Türkiye, Elektrik ve Altyapı sektöründeki şirketlere denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında çözümler sunmaktadır.

KPMG Türkiye, Elektrik ve Altyapı sektöründeki şirketlerine çözümler sunmaktadır.

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak artan enerji talebi, ülkemizin dünyanın en önemli enerji koridorlarından birinin üzerinde yer alması ve enerji piyasasını liberalleştirmeye ve yeniden yapılandırmaya yönelik atılan adımlar, yerli ve yabancı enerji yatırımlarının artmasına ve yatırımların çeşitlenmesine neden olmuştur.

KPMG Türkiye, petrol, doğalgaz, elektrik, rafineri ve akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren birçok yerli ve yabancı sermayeli şirkete denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında çözümler sunmaktadır.

Türkiye, bir yandan enerji piyasasını Avrupa modeline paralel olarak liberalleştirmeye çalışırken, diğer yandan da artan enerji ihtiyacını yerli ve yabancı yatırımlar vasıtasıyla kapatmayı hedeflemektedir. Enerji piyasasında yaşanan bu süreçte, elektrik, petrol ve doğalgaz sektörlerinin yapılarında ve işleyişinde önemli değişimler yaşanmıştır.

KPMG Türkiye, enerji sektörü müşterilerine KPMG ağının bir üyesi olarak global tecrübe, bilgi birikimiyle hizmet vermektedir. Son yıllarda giderek artan ve çeşitlenen enerji yatırımlarının birçoğunda güçlü referanslara sahip olan KPMG Türkiye, sektör özelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla sektörün gelişimini ve yaşanan değişimleri yakından takip etmektedir.