Petrol, Doğal Gaz ve Kimyasallar

Petrol, Doğal Gaz ve Kimyasallar

KPMG Türkiye, petrol, doğal gaz ve kimyasallar sektöründeki deneyimleri ile teknik uzmanlık ve sektörel bilgiyi bir araya getirmektedir.

Petrol, doğal gaz ve kimyasallar sektöründeki deneyimlerimizle yanınızdayız.

KPMG Türkiye, petrol, doğal gaz ve kimyasal sektöründeki deneyimleri ile şirketleri desteklemeye yönelik teknik uzmanlık ve sektörel bilgiyi bir araya getirmektedir.

 

Petrol ve Doğal Gaz Sektörü
 

Son yıllarda, petrol ve doğal gaz endüstrisi, emtia fiyatları kadar iniş çıkışlar yaşadı.

Ancak yukarı akış dalgalanması, orta akım kısıtlamaları ve endüstri konsolidasyonu gibi zorluklara rağmen, değişen müşteri talepleri ve yeni teknolojiler, petrol ve gaz şirketlerinin yenilikleri keşfetmesi için fırsatlar yaratıyor.

Petrol ve doğal gaz sektörü temel bir yenilenme tecrübe ederken yeni iş modellerine ve pazarlara geçiş yaşıyor. Bu konularda KPMG firmaları size yardımcı olabilir.

Dönüşüm sürecinde sağlıklı bir yol izlemek için, petrol ve doğal gaz şirketleri genel performanslarını iyileştirmeye çalışıyor. Maliyetleri düşürmek, portföyleri rasyonelleştirmek ve vergi yasasını başarılı bir şekilde yönetmek için KPMG olarak onlarla birlikte çalışıyoruz.

Ayrıca şirketlerin sürdürülebilir maliyet yönetimi oluşturmalarına ve hızlı yatırım getirisi elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Bu yatırımın çoğu, tümü daha yüksek verimliliğe katkıda bulunan veri analizi, otomasyon ve süreç basitleştirme teknolojileri dahil olmak üzere en son inovasyonlara yapıldı.

Aynı zamanda, petrol ve doğal gaz şirketlerinin yeni iş modelleri inşa etme arayışında olduğunun farkındayız. KPMG olarak uzmanlarımız, farklı düzenleyici rejimlerde çalışmanın zorluklarını ele almaya yardımcı olabilir ve değişikliklerin tedarik zincirlerini ve küresel teslimat modellerini nasıl etkileyebileceğini vurgulayabilir.

Petrol ve doğal gaz şirketlerinin geleceğe yönelik planlarını başarıyla gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmak için, işgücünü geliştirme ve dönüştürme çabalarına kaynak ve destek sunuyoruz. Varlıkları ve tedarik zincirlerini hem fiziksel hem de siber tehditlerden korumak için sektörün en iyi uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

KPMG petrol ve doğal gaz ekipleri, küresel şirketler, bağımsız şirketler, rafinaj ve petrol hizmeti işletmeleri ve ulusal petrol şirketleri dahil olmak üzere dünya çapında büyük ve çeşitli şirketlere danışmanlık yapıyor.

Kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını karşılamayı dört gözle bekliyoruz.

 

Kimyasal Sektörü

Alt sektörlerin işletme dinamikleri ve çevresel yönetmelikleri, hem de REACH, CO2 emisyonu, HPV (1000 yüksek üretim hacimli kimyasallar) Kimyasalları Teşviki ve Dünya çapındaki Sorumlu Özen Programı gibi teşvikler, süregelen güçlük ve fırsatları beraberinde getirmiştir. Dönüşümlü bir endüstri olan kimyasal sektörü; üretim kesintileri, tesis kapatma, geçici işten çıkarma ve tasfiyeler gibi neticeler veren ekonomik krizden ciddi biçimde etkilenmiştir.

Güçlükler nelerdir?

  • Maliyet indirgeme ve süreç iyileştirmesi:

2009 yılında kapsamlı yeniden yapılandırma önlemleri alınmasının ardından ve 2010 yılında iyileşen ekonomik koşullar ve yeniden envanter stoklama ile birlikte, bazı kimyafirmaları 2010 yılı çeyrek/yarıyıl sonuçlarında önemli gelişmeler bildirmiştir. Bununla birlikte, ekonomik ortamdaki belirsizlik sürmektedir. Bu nedenle, maliyet indirgeme ve süreç iyileştirmesi, kimya sektörü gündeminin üst kısımlarında yer almayı sürdürmektedir.

  • Portföy ve iş modeli incelemesi:

Küresel ekonomik gerileme kimyasal ürünlere olan talebi azaltırken, kimya firmalarını kendi iş modellerini yeni ekonomik gerçekliğe uyarlamaları için de ideal bir olanak sunmaktadır.

  • Avrupa’da kar edemeyen üretim tesislerinin yeniden değerlendirilmesi ve yenilik avantajı üzerinde sermayeleşme:

Avrupa’daki kimya firmalarının artık, Avrupa dışında inşa edilen daha yeni ve daha verimli tesislerle rekabet edemeyen, kar edemeyen tesisleri rasyonelleştirmeye yönelik zorlu ve dürüst seçimler yapmaya ve bunun yerine, acımasızca kaynaklara ve rekabetçi olmayı sürdüren kimya gruplarına yatırım yapmaya odaklanmaya ihtiyacıihtiyaçları vardır. Buna ilaveten özellikle gelecek birkaç yıl içerisinde kuşkusuz artan bir biçimde talep görmeye başlayacak olan sürdürülebilir çözümler geliştirmek konusu bakımından Doğu’daki rekabetin önünde yer alabilmek adına, yenilikteki tarihi avantajlarını yakalamaya çalışmalıdırlar. (Buna ek olarak Doğu’daki rekabetin ön saflarında yeralmak adına , özellikle gelecek birkaç yıl içerisinde artarak talep görmeye başlayacak olan sürdürülebilir çözümler geliştirilerek yenilikteki tarihi avantajlar yakalamaya çalışılmalıdır.)

  • Çinli kimya üreticilerinin artan etkisi:

Dünyanın en büyük kimyasal ürünleri tüketicisi olan ABD’nin ardından ikinci sırada yer alan Çin de düşük maliyetli işçilikten, ucuz altyapıdan, faydalı hükümet politikalarından ve yoğun bir pazardan uzun zamandır fayda sağlamaktadır. Çinli kuruluşlar, petrokimyasallar ve ham madde kaynağı sağlama konusunda kendilerine yeterli olma hedefinin bir parçası olarak Orta Doğulu şirketlerle işbirliği içerisindedir. Çin, yerel teknolojiler geliştirmek ve değer zincirini yükseğe taşımak amacıyla yabancı çok uluslu şirketlerle de ortaklık kurmaya devam etmektedir.

  • Orta Doğu merkezli kuruluşların sebep olduğu rekabet:

Zengin bir ucuz petrol ve gaz arzıyla, rezervleri ve Asya’da yükselmekte olan pazarlara yakınlığıyla Orta Doğu, küresel ölçekli bir petrokimya üreticisi olma yolundaki gücünü artırmaktadır. Orta Doğulu şirketler Batı teknolojilerine ve piyasalarına erişim elde etmek için inşa etmek yerine satın almanın daha avantajlı olduğunu görmektedirler. Avrupalı firmalar aktif bir biçimde hem ucuz Orta Doğu hammaddelerine, hem de filizlenmekte olan Asya pazarlarına erişim sağlayacak yararlı ortak girişimler ve stratejik işbirlikleri arayışında olmalıdırlar.
 

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG’nin kimya sektörü deneyimleri ile kimya şirketlerini desteklemeye yönelik aşağıdakine benzer alanlarda geniş kapsamlı teknik uzmanlık ve derinlemesine sektörel bilgiyi bir araya getirmektedir:

●      Vergi uygunluğu dış kaynak temini, vergi etkin tedarik zinciri yönetimi ve devir ücretlendirmesi

●      Sürdürülebilirlik raporlaması, REACH desteği ve Karbon Emisyonu Önerileri

●      Mali işler bölümünün yeniden yapılandırılması

●      Maliyet optimizasyonu

●      Tüzel kişilik rasyonelleştirmesi

●      Ortak hizmet kullanımı (Shared Service) ve dış kaynak kullanımı

●      BT sistemlerinin / süreçlerinin standardizasyonu

●      Ticari istihbarat ve gelişmiş öngörü

●      Hazine ve işletme sermayesi yönetimi

●      Birleşme, satın alma ve tasfiye, kimyasal fizibilite çalışmaları

●      Sözleşme uygunluğu; örn. dış kaynak temini düzenlemeleri, ruhsatlandırma / imtiyaz ücretleri, Ar-Ge işbirlikleri ve Ortak Girişim denetimleri.