Geçtiğimiz Ocak ayında hayatımıza giren pandemi ile birlikte dünya genelinde tüketici davranışları, ürün ve hizmet talebi, enerji kullanımı, tedarik zincirleri, teknoloji ihtiyaçları ve daha bir çok alanda dramatik değişimler yaşandı. Hemen hemen tüm sektörler bu değişimin etkilerini fazlasıyla hissetmeye devam ediyor  ve hala şirketlerin dönüşüme ayak uydurmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz.

Petrol ve Doğal gaz sektörünün, değişimin merkezinde yer alan sektörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Aslında müşterilerin hizmet ve teknoloji alanındaki beklentileri, nesilsel tercihler ve temiz enerjiye yönelik artan küresel talep, etkilerini COVID-19 hayatımızı bu derece etkilemeden önce de bir çok sektörde olduğu gibi petrol ve doğal gaz endüstrisinde de göstermeye başlamıştı. Pandemi ise halihazırda başlamış olan trendleri oldukça hızlandırdı. Zor zamanlarda kemer sıkmaya alışık olan petrol ve doğal gaz endüstrisi liderleri, operasyonlarının her aşamasında daha fazla sermaye disiplini ve tasarruf sağlama konusunda oldukça tecrübeli. Sektördeki yöneticiler jeopolitik çalkantıların yanı sıra fiyat dalgalanmaları, sayısız düzenleme talebi ve diğer birçok faktöre aşina olmanın ötesinde bir yönetim anlayışına sahip. Ancak, önceki kriz dönemlerinden farklı olarak bu dönemde hayatımıza girenler geçici zorluklar olarak görülemezler.

İyi haber ise, farklı bir türde de olsa dünya genelinde enerji talebinin artacağına kesin gözüyle bakılmakta. Küresel nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerin elektriklendirilmesi ve bu ülkelerin vatandaşlarının modern olanaklara duyduğu arzu ve satın alma gücünün artışı; petrokimya, elektrik üretimi ve yakıt talebini desteklemekte. Bununla birlikte, müşteriler artık bu enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere farklı kaynaklardan gelmesini ve özel ihtiyaçlarına uyarlanmasını talep etmekte. Bu noktada endüstrinin daha geniş bir müşteri tabanına daha kapsamlı bir enerji karışımı sunmaya hazır olması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu senaryoda ezber bozan, teknoloji değil vatandaşlardan şirketlere ve hatta hükümetlere kadar uzanan kapsamlı müşteri tabanıdır.

Petrol ve Doğal Gaz Sektörel Bakış: Yeni Gerçeklik raporumuzun, petrol ve doğal gaz sektöründeki tüm paydaşlarımıza, sektörün değişen trendleri ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda faydalı olmasını umarız.