Tüm sektörlerdeki şirketler COVID-19’un etkilerini geride bırakmaya ve yeni bir normale hazırlanmaya başlarken enerji sektörü kolaylaştırıcı ve gerekli bir kaynak olmaya devam ediyor. KPMG 2020 CEO Araştırması Covid-19 Özel Sayısının yayınlanmasının altı ay sonrasında 3 yıllık genel görünümde bir değişiklik olup olmadığını ve olduysa bu değişikliğin nasıl gerçekleştiğini ortaya koyacak, enerji sektörü yöneticilerini kapsayan genel bir araştırma yaptık.

Risk algısında değişim

Enerji CEO’ları artık şirketlerinin büyümesi önündeki yönelik en büyük tehdidin çevre ve iklim değişikliği riski olduğunu düşünüyor.

Risk algısında değişim

Değişime kucak açmak

Enerji CEO’ları pandemi sonrası bir dünyanın neye benzeyeceğine dair planlarını yaparken CEO’ların büyük çoğunluğu COVID-19 nedeniyle işlerinin kalıcı olarak değiştiğini ve bir daha “normal” düzene dönebileceklerini düşünmediklerini söylüyor.

Şirketinizin en yakın ne zaman normal seyrine döneceğini öngörüyorsunuz?

COVID-19 aşılama süreci

Araştırmamıza katılan enerji sektörü liderlerinin yüzde 90’ı pandemi dolayısıyla şirketlerinin elde ettiği sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kazançlarını kalıcı hale getirmeye odaklanmış durumda.

COVID-19 aşıları yapılmaya başlanırken

  • Katılımcıların yüzde 57’si, çalışanlarının tamamının COVID-19 aşısından faydalanma imkanının olmayacağından ve bu nedenle faaliyetlerinin veya bazı pazarların rekabet açısından dezavantajlı hale gelebileceğinden endişe duyduklarını ifade ediyor.
  • Katılımcıların yüzde 90’ı ise çalışanlarından aşı olmalarının ardından şirketlerine bilgi vermelerini isteyeceğini belirtiyor.

Güven seviyesi yeniden beliriyor

Enerji CEO’ları gelecek üç yıl için şirketleri, sektör ve küresel ekonomi hakkında, altı ay öncesine kıyasla önemli ölçüde daha güvenli hissediyor.

Güven seviyesi yeniden beliriyor

Büyümenin itici gücü: Birleşme ve Satın Almalar

Enerji CEO’larının yüzde 83’ü önümüzdeki üç yıl içinde düşükten orta seviyeye uzanan bir skalada Birleşme ve Satın Alma faaliyetleri beklentisi içinde. Araştırma sonuçlarına göre Birleşme ve Satın Almaların ardındaki öncelikli faktör, yıkıcı teknoloji satın alımları ve pazar payındaki artış olacak.

Grafik-4

Dijital Dönüşüm

Enerji sektörü liderlerinin yüzde 71’i aşağıdaki teknolojilere daha fazla yatırım yapmalarının ardındaki en önemli sebebin maliyetleri azaltmak olduğunu söylüyor.

Enerji CEO’ları en çok “otomasyon” teknolojisine yatırım yapmayı planlıyor.

  1. Otomasyon
  2. Yapay Zeka
  3. Dijital iletişim (ör. video konferans, mesajlaşma platformları)
  4. Müşteri odaklı teknolojiler (ör. chatbot)
  5. Veri güvenliği önlemleri/Siber Güvenlik

Sonuç:

Sonuçlar, enerji sektörünün geleceği ve bu alandaki büyüme beklentisi açısından oldukça iyimser bir tabloyu gözler önüne sererken bir yandan da enerji geçişi ve tüm faaliyetlerin dijital yetkinliklerle donatılmasının ne denli önemli olduğunun da altını çiziyor. “Net Sıfır” yaklaşımı taahhütleri hız kazanmışken enerji sektörü, belirlenen hedeflere ulaşılması için birçok teknoloji ve yeniliğin keşfedilmesi yönündeki gerekliliği fark ediyor.

Bize ulaşın