Erman Durmaz

Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı, Elektrik ve Altyapı Sektör Lideri

KPMG Türkiye

KPMG’deki kariyerine 2007 yılında başlamıştır. Geniş sektörel deneyimi; enerji, üretim, tüketici ürünleri ve perakende, sektörlerindeki şirketler ile holdingleri kapsamaktadır. Türkiye’deki muhasebe uygulamalarının yanı sıra UFRS konusunda da kapsamlı bir bilgiye sahiptir. 2016 yılından itibaren denetimde veri analizi uygulamalarının proje liderliğini yapmaktadır.

  • Bahçeşehir Üniversitesi, İşletme, (Yüksek Lisans) (2012)

  • İstanbul Üniversitesi, İngilizce İktisat (2007)

  • İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Sigortacılık, (Yandal programı) (2006)

  • KGK Bağımsız Denetçi Lisansı

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  • Denetim

  • Enerji, elektrik ve doğalgaz dağıtım

  • Muhasebe standartları

  • Denetimde veri analitiği uygulamaları