Dünya genelinde yenilenebilir enerji alanındaki birleşme ve satın almalar artmaya devam ediyor. Bu konuda imzalanan anlaşmaların tutarı 2010'dan beri düzenli olarak artarken, 2017'de tüm dünyada toplam 40,1 milyar Euro tutarında 406 anlaşma imzalandı.

Yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmelerin ve trendlerin yer aldığı araştırmamıza katılan yöneticilerin yüzde 82'si, gelecek 24 ay içinde offshore kaynaklarda artış beklerken, bunu güneş ve hidroelektrik kaynaklar takip ediyor. Söz konusu artışta, yenilenebilir enerji teknolojilerinin olgunlaşıp ticarileşmeye başlamasıyla birlikte bu kaynakların "temkinli" yatırımcılar için daha cazip hale gelmesinin etkili olacağını düşünüyoruz.

Offshore rüzgar santrallerine yönelen yatırımcıların ilgisini en fazla Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi çekiyor. Katılımcıların yüzde 53'ü İngiltere'nin, yüzde 28'i Almanya'nın bu alanda en fazla yatırımı çekeceğini düşünürken, ABD yüzde 2 ile son sırada geliyor.

Araştırmaya göre, yenilenebilir enerji santrallerinden sürdürülebilir bir şekilde enerji elde edilmesini sağlayan ve 2018 sonrasında yeni bir yatırım alanı olarak öne çıkan akü depolama teknolojileri de bu santrallerin geleceğinde kilit rol oynuyor. Katılımcı üst düzey yöneticilerin yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparken dikkate alacakları unsurlar arasında akü depolamanın önemli, yüzde 57'si ise çok önemli olduğunu düşünüyor.

Dünyada teknolojik gelişmelere bağlı olarak açık deniz (offshore) rüzgar santralleri ve bataryaların enerji sektörünün yeni trendleri olarak öne çıktığı, Türkiye'nin bu alandaki planlamalarının da doğru bir zamanlamayla yapıldığını belirtmeliyiz.

Öte yandan Türkiye enerji sektörünün şirket satın alma ve birleşmeleri açısından son derece hareketli olduğu görüyoruz, özellikle elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji üretimi varlıklarının şirket satın alma ve birleşmelerinde sayıca önde geliyor. Ancak Türkiye'de geçen yıl yenilenebilir enerji üretimi alanında gerçekleşen 20'ye yakın satın alma işlemi incelendiğinde, bunların sadece 2'sinin yabancı yatırımcılar tarafından yapıldığını belirtmemiz gerekiyor.